انقلاب اسلامي ايران مدير كلان پروژه : عبدالوهاب فراتي

هدف و ضرورت كلان پروژه:

انقلاب اسلامي ايران از اولويت­هاي موضوعي گروه علوم سياسي است كه بخشي از تحليلها و تبيين­هاي سياسي ايران معاصر را برعهده دارد. بدون ترديد، انقلاب اسلامي به مثابه يك رويداد جديد، واجد مباحث و مدلولات بسياري است كه هنوز بخوبي مورد بررسي قرار نگرفته­اند؛ هنوز هم مباحث درجه اول و درجه دومي از انقلاب اسلامي وجود دارد كه نيازمند مطالعات مهمي به ويژه از منظر ديني اند كه تبعاً تبيين و تحليل آنها مي تواند در تقويت و گسترش ايده و آرمان هاي انقلاب اسلامي مساعدت نمايد. به همين دليل، اين كلان­پروژه مي­كوشد ابعادي از اين رويداد را كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است را مورد بررسي قرار دهد.

هدف از اين كلان پروژه؛ 1) اهداف نظري، اين كلان پروژه مي كوشد تحولات مفهومي و عيني را كه در بستر گفتمان انقلاب اسلامي رخ داده و يا مي دهد را مورد مطالعه و بدين گونه ظرفيت ها و امكانات اين گفتمان را در چشم انداز آينده ترسيم نمايد.

2) اهداف كاربردي، اين كلان پروژه ضمن بررسي مباحث كمتر مورد تأمل قرارگرفته انقلاب اسلامي تلاش مي كند چشم انداز آينده انقلاب اسلامي در قبال تهديدات، فرصت ها و آسيب هاي فراروي آن قرار دارد را ترسيم نمايد
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 325
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما