کمیته علمی حکمرانی سیاسی اسلامی برگزار شد به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اولین جلسه کمیته علمی حکمرانی سیاسی اسلامی روز پنج شنبه 23 مرداد 99 برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته علمی حکمرانی سیاسی اسلامی با حضور اعضای کمیته علمی در محل پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید. امور اجرایی این همایش توسط اداره پژوهش پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و کمیته علمی آن توسط گروه علوم سیاسی انجام می شود. اعضای کمیته علمی آقایان دکتر نجف لک زایی، ستوده، آل‌غفور، میراحمدی، معینی پور، شریف لک زایی، اسفندیار، ایزدهی، صدرا، سید باقری، زهیری، عیسی نیا، اکبری معلم، رسول نوروزی، محمد جواد نوروزی، علی شیرخانی، فلاح، بدرآبادی، مختار شیخ حسینی، حبیب اله بابایی و مولایی می باشند.

در ابتدای جلسه دکتر شیخ حسینی توضیحاتی از کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی ارائه داد.

پیش نویس محورهای "حکمرانی سیاسی اسلامی" مورد بحث قرار گرفت و اعضا نظرات خود را بیان داشتند

الف. مبانی و الگوهای مطلوب حکمرانی

1.حکمرانی در قرآن (الگوی  حکمرانی حضرت یوسف، الگوی حکمرانی حضرت موسی، الگوی حکمرانی حضرت محمد و

2.حکمرانی مطلوب در اندیشه متفکران مسلمان( امام خمینی، مقام معظم رهبری و...)

3.تحلیل تطبیقی الگوهای نظری حکمرانی( الگوی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... )

 4.الگوهای عملی حکمرانی در جهان اسلام

ب. مسئله  شناسی حکمرانی سیاسی معاصر( ناظر به ج.ا.ا(

.1 هویت و حکمرانی

.2مشارکت و حکمرانی

.3نظام بین الملل و حکمرانی

.4مقاومت و حکمرانی

.5نهاد های مدنی و حکمرانی

و...

ج. آینده پژوهی حکمرانی سیاسی

.1 حکمرانی در جهان اسلام

.2حکمرانی مجازی

.3حکمرانی و تمدن نوین اسلامی

و

مقرر گردید در جلسه آتی کمیته علمی پیش نویس جدید براساس نظرات اعضا تهیه و مجددا مورد بحث قرار گیرد.

منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 177
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما