1
میزگرد علمی؛ بازخوانی میراث سیاسی - تمدنی آیت الله آصفی

میزگرد علمی بازخوانی میراث سیاسی تمدنی آیت الله آصفی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مورخ 1/4/99 ساعت 10 الی 13 برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی عباسی ضمن خیر مقدم از اساتید محترم به ویژگی آیت الله آصفی از منظر مقام معظم رهبری پرداخت و از اساتید خواست مباحث خود را ارائه نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی در بیان چالش های امنیتی جهان اسلام از منظر آیت الله آصفی گفت: بزرگان مسلمان همیشه دغدغه امنیت داشته اند. ناامنی از مشکلات همیشگی جهان کنونی است. اندیشه‌های علامه آصفی جزو اندیشه‌هایی است که می‌تواند برای مشکلات کنونی جهان اسلام راهگشا باشد، افزود: اگر آثار آیت الله آصفی را از منظر سیاسی بررسی کنیم، می‌بینیم که بسیار غنی است.

وی بیان داشت: گستره مسائل سیاسی در مباحث ایشان بسیار قابل توجه است.

وی ادامه داد: متفکران چند بعدی و جامع سیاسی به سیاست از ابعاد مختلف همچون اخلاق، عرفان؛ فقه و.. می‌پردازند و این مسله باعث می‌شود که پژوهشگر با دانش‌های مختلف به سراغ بررسی اندیشه‌های ایشان برود.

دکتر لک زایی، آیت الله آصفی را از متفکران سیاسی چند بعدی نامید و اظهار داشت: برای بررسی اندیشه‌های سیاسی علامه آصفی از روش میان رشته‌ای استفاده کرده‌ایم که در مورد حضرت امام خمینی هم از همین روش استفاده شده است.

وی در پایان بیان داشت: اندیشه آیت الله آصفی جزو اندیشه‌هایی است که داروی دردهای امروز جهان اسلام است ولی بخاطر تواضع بیش از حد و تلاششان برای گمنامی، شخصیت ایشان ناشناخته مانده است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر روستا ازاد، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی درباره سیره اخلاقی آیت الله آصفی بیان داشت: مردی است عالم، دانشمند، وارسته و صاحب افکار معتدل و از محضر بسیاری از بزرگان قم و نجف بهره‌مند شده و صاحب تالیفات فراوان، پرمغز و پرمعناست.

در ادامهحجت الاسلام والمسلمین دکتر سعدی به بررسی بعضی و ویژگی های خاص آیت الله آصفی پرداخت. مردی ناشناخته بین خواص و شخصیت بزرگی که به دنبال نام و نشان نبود. همه وجودش پیگیر خدمت بود. نماینده تمام مراجع عظام تقلید بود. سعی داشته شیعه را گسترش دهد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر بابایی به بنیادهای تمدنی انقلاب اسلامی  از منظر آیت الله آصفی پرداخت: از منظر آیت الله آصفی در حکومت اسلامی هرچند در سطوح ظاهری شاهد فساد باشیم ولی در سطح باطن شاهد وجود گنج هایی هستیم. ایشان عناصر حکومت اسلامی را برشمرده است که شامل شهادت طلبی، اعتماد زیاد حاکم به ملت، رهایی از استخفاف، مسله فلسطین، خط فراملی و ...

در تفکر آیت الله آصفی روابط انقلاب و جنبش های اسلامی اشاره می شودد اگر صدور انقلاب اسلامی نباشد انقلاب می میرد.

دکتر رهدار مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) نیز به فقه مقاومت از منظر آیت الله آصفی پرداخت: کتاب فقه مقاومت که توسط پژوهشگاه امام صادق(ع) ترجمه و منتشر شده کتاب ارزشمندی است. کتاب سه فصل دارد. فصل  اول مقاومت فردی، فصل دوم مقاومت در برابر حاکمان فاسد و ستمگر و فصل  سوم مقاومت جمعی در برابر ظلم است

دکتر محمداسماعیل نباتیان توضیح شبکه ولاء پرداخت: علامه آصفی در بحث ولایت فقیه نظرات بدیعی دارد و به نظر می‌رسد یکی از نظرات کلیدی که ایشان به آن پرداخته‌اند «شبکه ولاء» است.

وی در گفت: علامه آصفی مفهوم «ولاء» را از آیات قرآن استخراج کرده و در تعریف «شبکه ولاء» آن را یک جامعه آرمانی که همه ابعاد روابط انسان را در خود تعریف می‌کند بیان کرده‌اند که دارای مفهومی کلیدی «سلام» است و همه مفاهیم این حوزه را صورت بندی می‌کند.

این پژوهشگر علوم سیاسی با اشاره با اینکه راه‌های امنیت و دچار نشدن به ترس و هراس همین شبکه ولاست، بیان داشت: علامه معتقد است سلام خارج از امراض ظاهری و باطنی است و مفهوم «سلام»‌‌ همان امنیت است اما به شکل فراگیر در کتاب‌های مختلف ایشان بیان شده است.

وی در توضیح مفهوم سلام گفت: پاک شدن افراد از امراض ظاهری و باطنی و تسلیم شدن در مقابل خواسته‌های خداوند تا رسیدن به تمامی صلح معنی واقعی سلام در نظر ایشان است.

نباتیان در پایان در ارتباط با فایده این چنین شبکه‌ای گفت: نتیجه شبکه ولاء با خطوط سه گانه‌ای که ترسیم شده و افرادی که در این شبکه تعریف می‌شوند، شکل گیری جامعه آرمانی است که مبنایی در ابعاد نظری و عملی خواهد بود.

در ادامه خانم دکتر عاطفه صادقی به وحدت فرهنگی جهان اسلام از منظر علامه آصفی پرداخت: ایشان منبعش را قرار نداده است و به راه حل های بومی اشاره نماید. نظام معنایی ایشان را که در خور توجه است. مورد سوم شخصیت عملیاتی ایشان است که مردی نیست که در کتابخانه ها فقط حضور داشته باشد. ایشان از جماعت مومنین و نه جمعیت مومنین استفاده می کند. جماعت به معنای واحدی است که در کنار یکدیگر قرار دارند. جماعت اسلامی که به هدف واحدی اعتقاد دارند. روش های عملی را در کنار فقه و اخلاق قرارداده است. ایشان به قاعده تقیه اشاره می نماید اعمالی مانند حج که به رغم وجود اختلافات به صورت جمعی برگزار می گردد. تقیه به معنای همراهی به صورت واحد درکنار یکدیگر است.

از منظر علامه آصفی مسائل اخلاقی هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماعی پیدا می کند.

دکتر رسول نوروزی به زبان به مثابه مسیر انتقال تمدنی از منظر آیت الله آصفی پرداخت: آیت الله آصفی زبان را به عنوان ظرف و محمل تمدن در نظر می گیرند. از منظر ایشان تمدن اسلامی  همه تکثرات را در بر می گیرد و طرد دیگران نیست. زبان عربی حلقه وصل مسلمانان است. در مطالعات تمدنی یک الگوی مرکزی و پیش رونده دارد. زبان عربی فصیح زبان فهم شریعت است و توطئه تغییر زبان هم برای عدم درک مصادر شریعت است. با آمدن وحی این این ایده هدایت گر به مردم منتقل شود. ایشان از جریان ربانی تمدن کریم نام می برد که توضیح آن زمان فرصت بسیاری می طلبد.

در ادامه جناب آقای حسن فقیهی به کارآمدی دولت از منظر آیت الله آصفی پرداخت: کارآمدی دولت موجب بقای حکومت است و فقدان آن به سرنگونی دولت می انجامد. با توجه به آثار اسلامی میتوان نظریه اسلامی را استخراج نمود. ایشان به کرامت انسان اشاره می نماید. ایشان روابط بین دولت های اسلامی را لازم و به راهکارهای عملی برای نزدیکی آنها اشاره می نماید. تاکید آیت الله آصفی بر عدالت اجتماعی است که به معنای توزیع قدرت و ... است. مزیت عدالت اجتماعی بر سایر نظریه ها وجود آنبر سه عرصه فرهنگ ، اقتصاد و سیاست است.

در ادامه دکتر شیخ حسینی مدیر گروه علوم سیاسی از اساتید محترمی که دعوت پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی را پذیرفتند تشکر کرد. آیت الله آصفی از منظر توجه به ابعاد سیاسی بی نظیر است. علاوه بر اینکه یک متفکر است بلکه عملکرد سیاسی اجتماعی دارد یعنی جنبه عملی هم دارد. در سطح اندیشه ای آثار ایشان را می توان به صورت مختلفی طبقه بندی کرد که هرکدام جنبه نوآوری در آنها وجود دارد. ایشان متفکری جامع الاطرف است که آوردهای متعددی دارد که می تواند زمینه تحقیقات بعدی را فراهم نماید.

در پایان دبیر علمی جلسه دکتر عباسی با تشکر از ارائه اساتید از حضار و شرکت کنندگان به صورت مجازی خواست پرسش های خود را طرح نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 357
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما