برگزاری سمینار طرح صداقت در تراث سیاسی اسلام سمینار طرح« صداقت در تراث سیاسی اسلام» با حضور محقق محترم سرکار خانم دکتر محمدی کیا، ناظر علمی آقای دکتر یوسفی راد، مدیر و اعضای شورای علمی گروه به صورت حضوری و مجازی در روز چهارشنبه 19/6/99 ساعت 11 صبح برگزار شد.

pajoheshgah pajoheshgah


باسمه تعالى 

صداقت کارکردی مرکزی و نقشی حیاتی در شکل بخشی به رویه ها و روندهای اجتماعی کارآمد، قابل اتکاء، محاسبه پذیر، مسئولانه، اخلاق مدار و حایز وصف مهم سلامت در عرصه سیاسی جامعه دارد؛ به گونه ای که در نبود صداقت جامعه به سراشیب ناتوانی در ایفای کارویژه های متناسب با انتظارهای مرکزی متوقع از خود در حوزه های سیاست فرو می غلطتد و در عمل به وظایف اصلی خود در حوزه عمومی ناتوان می گردد از این روی باید پرسش از رویکرد به کارکرد صداقت در میراث  سیاسی را پرسشی محوری و پراهمیت برای جامعه دانست؛ پرسشی که، به دلیل پیچیدگی اش، پاسخ دادن به آن تنها از مسیر پژوهش ممکن می گردد. پژوهش پیش روی به بررسی صداقت در تراث اسلامی می پردازد.

ردپای صداقت در گنجینه میراث اسلامی را با توجه به تداوم تاریخی تمدن اسلامی در اطوار مختلف آن از ابتدای اسلام تا به امروز باید در مجموعه متنوع و گسترده ای از حوزه های مرتبط با امر سیاسی جستجو نمود. بر این اساس جهت شناسایی و فهم نحوه رویکرد صداقت در تراث سیاسی اسلامی لازم است تا به مطالعه بسترهای شکل دهنده به تراث سیاسی بپردازیم و شیوه های رویکرد به صداقت را در این ادبیات سترگ و گسترده ای پژوهش نمایم که در سطوح مختلف دانش های اسلامی و ایرانی به اندیشه ورزی در باب صداقت پرداخته است. مهم ترینِ این عرصه ها عبارتند از مطالعات فلسفه سیاسی اسلام، فقه سیاسی شیعه و سنی، مجموعه متون سیاست ورزی هم چون اندرزنامه ها، سیاست نامه ها و شریعت نامه ها، متون عرفان سیاسی، و سرانجام پرداختن به صداقت در وضعیت سیاسی و اجتماعی معاصر. هدف از انجام این مطالعه آگاه گردیدن از منطق طرح و کارکرد صداقت در این بخش های تراث اسلامی، از یک سوی، و فهم نحوه کارکرد آن در دیگر بخش های تراث اسلامی، از سوی دیگر، خواهد بود.

به این ترتیب پرسش مهم پژوهش نقش و کارکرد صداقت در تراث سیاسی اسلامی است؟ در کندوکاوی برای پاسخ گویی به این پرسش مرکزی پژوهش به بررسی مجموعه آثار فکری باقی مانده از اندیشمندان و نظریه پردازان مسلمان در حوزه های مرتبط با امر سیاسی، که طبعا به نحوه تخصیص قدرت مرتبط است، در عرصه های فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، عرفان سیاسی، اخلاق سیاسی، سیاست نامه و اندرزنامه و نیز متون منثور و منظوم حاوی ارزش معتنابه و مطالعه پذیر سیاسی می پردازد.

هدف از مطالعه ای از این دست آن است تا، براساس فهم کارکردها و کارویژه های صداقت در این تراث تاریخ ساز، آگاهی ما از تبار صداقت ورزی طی تاریخ تحول و تطور تمدن اسلامی ارتقا یابد. از این آگاهی می توان به عنوان دستمایه ای برای گسترش صداقت ورزی در عرصه سیاست و اجتماع در عصر حاضر بهره برد و بر پایه آن کارکردهای صداقت گرایانه را در جامعه ارتقاء بخشید.

فرم مشخصات سمینار علمی

عنوان پروژه

صداقت در تراث سیاسی اسلام

مجری

خانم دکتر طیبه محمدی کیا

ناظر

دکتر مرتضی یوسفی راد

موظفی/ پروژه ای

پروژه ای

تاریخ برگزاری

چهارشنبه 19/6/99 ساعت 11

مکان برگزاری سمینار

پردیسان/ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تالار شهید سلیمانی

پژوهشکده

علوم و اندیشه سیاسی

گروه

فلسفه سیاسی

مدیر گروه

دکتر شریف لک زایی

اسامی شورای علمی گروه

دکتر پزشگی- دکتر اسفندیار- دکتر یزدانی مقدم و دکتر یوسفی راد

تاریخ شروع پروژه

3/6/97

تاریخ پایان پروژه

3/6/98

تهیه خلاصه گزارش

اطلاع رسانی در سایت

 

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 31
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما