چیستی فلسفه سیاسی مشاء منتشر شد فلسفه سیاسی مشاء یک نظریه متناسب و متأثر از وحی و آموزه های دینی در زمینه سامان دهی زندگی مدنی با هدف نیل انسان به سعادت در دو حیات دنیوی و اخروی است. چنین فلسفۀ سیاسی بر پایه فلسفه حق و احقاق و اعطاء آن بوده و بر پایه دانش حکمت و قانونِ شریعت هویت می¬یابد و مولّد نوعی از نظم و نظام سیاسی است که با ایجاد اعتدال، از سویی کارکردش توجیه، تبیین و اعطاء حقوق فردی و مدنی افراد جامعه بوده و از سوی دیگر رشد و پیشرفت همراه با تعادل، توازن، ثبات، آرامش و تعالی انسان را در پی دارد.

باسمه تعالی

عنوان کتاب: چیستی فلسفه سیاسی مشاء

نویسنده: مرتضی یوسفی راد

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: myusefy@gmail.com

  1. موضوع اثر و اهمیت آن:

موضوع این کتاب پرداختن به آن دسته موضوعات و مسائلی است که مجموعا ماهیت و سرشت و چیستی فلسفه سیاسی مشاء را تشکیل می دهد.

اهمیت این اثر در وجوه ذیل می باشد.

      الف: این اثر معرف و تبیین گر آراء و نظریات فلاسفه مشاء در موضوعات و مسائل سیاسی و شکل و صورت مطلوب آنهاست.

ب: این متن معرف متون سیاسی فلاسفه مشاء می باشد. ج: در این متن آراء سیاسی فلاسفه مشاء هم متناسب با ادبیات امروزین بازخوانی شده و هم روزآمد سازی شده است. د: در این اثر ظرفیت های این فلسفه سیاسی در زمینه حق و حقوق مردم، شایسته سالاری، مشارکت مدنی و .....نشان داده شده است. ذ: اهمیت دیگر در زمینه سازی این اثر در تولید علوم سیاسی اسلامی می باشد.

  1. برجستگی‌های اثر نسبت به آثار مشابه:

در این اثر؛

الف: توجه اساسی به عنصر عقل و عقلانیت و تعادل و اعتدال و به ویژگی های انسان مدنی و به سیاست و سیاستگذاری و ترسیم نظم و نظام سیاسی مبتنی بر خردورزی و اعتدال و آسیب های اجتماعی انسان شده است.

ب: از سیاست و تدبیر عقلی امور تبیین عقلی/فلسفی شده است.

ج: آراء فلاسفه سیاسی مشاء در حوزۀ زندگی مدنی معرفی، توضیح و تبیین شده است.

د: برجسته ساختن مقولات حق، سیاست و مدنیت، مشارکت مدنی

  1. روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب:

روش های بکار گرفته شده در این متن هم تحلیل مفاهیم بوده و هم تحلیل محتوا و هم روش برهان و استدلال می باشد. از آنجا که موضوع اصلی بحث چیستی شناسی است همۀ روش های مذکور بکار گرفته شده است.

  1. نتیجه اثر:

از نتایج این اثر فراهم ساختن بهره گیری از سنت فلسفی سیاسی اسلامی در شاخۀ مشاء و بهره گیری از توجهات اساسی آنها به عنصر عقل و اعتدال و تعادل و توازن می باشد.

  1. مباحث اصلی اثر:

این مباحث شامل موضوعات ذیل می باشند؛

الف: مقدمه و چارچوب نظری بحث ب: مفاهیم و کلیات ج- مبادی وجود شناسانه و منابع معرفتی فلسفه سیاسی مشاء د: ماهیت فلسفه سیاسی مشاء ذ: بنیانهای نظری و عملی نظام سیاسی مطلوب فلاسفه سیاسی مشاء ص: ارائه نظم و نظام سیاسی مطلوب آنان که شامل چیستی و مسائل آن می باشد ض: جمع بندی و نتیجه گیری.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 135
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما