دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی هدف کتاب توصیف روش‌مند سنّت‌های رایج دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی، تحلیل اجزا و عناصر این دانش، نحوة ارتباط آنها با یکدیگر و فهم نظام‌مند دستگاه دانش‌ساز تمدن اسلامی در عرصة علم سیاست است. فهم درست دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی و آشنایی با شرایط محیطی و متنی سازندة این دانش مدعای این کتاب است. با یاری‌جستن از روش «تفسیر متن» آشکار می‌شود فهم سرشت و وضعیت دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی در گرو شناخت اصول وحیانی ـ متافیزیکی تمدن اسلامی و تجلّیات تاریخی آن است. مدل پیشنهادی برای «فهم» وضعیت دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی کاربست همزمان هرمنوتیک متن‌محور و زمینه‌محور است. مطالعة حاضر افق‌های جدیدی را برای پژوهش در قلمرو فلسفة دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی مانند عینیت، عقلانیـت، فهم و کشف معنا و نحوة مواجهه با متون و میراث سیاسی معرفی می‌کند. 
.
دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی

مولف: محمد پزشگی


  ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
تهیه: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
سرویراستار: محمدباقر انصاری
ویراستار: علی‌اکبر علیزاده
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپخانه مؤسسه بوستان کتاب
چاپ اول: زمستان 1395
شمارگان: 1000
قیمت: 14000 تومان
عنوان: 386؛ مسلسل: 607
همۀ حقوق برای ناشر محفوظ است.
نشانی: قم، خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تلفن و دورنگار: 37832833- 025؛ ص.پ: 3688/37185، کدپستی: 3715616591
مراکز پخش: 1. قم، میدان شهدا، تلفن و دورنگار 37832834- 025
2. تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده
طبقۀ همکف، واحد 312، تلفن: 66951534
وب‌گاه:  www.pub.isca.ac.ir؛ رایانامه: nashr@isca.ac.ir
فروشگاه مجازی نشر: www.shop.isca.ac.ir؛  فروشگاه نشر دیجیتال: www.pajoohaan.ir
 
سرشناسه: پزشگی، محمد، 1346ـ
عنوان‌ونام‌پدیدآور: دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی/ محمد پزشگی؛ تهیه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
مشخصات نشر: قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1395
مشخصات ظاهری: 212 ص
شابک: 140000 ریال :                                       978-600-195-285-2
وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا
یادداشت: کتابنامه: ص.[197] ـ 203 ؛ همچنین به صورت زیرنویس
یادداشت: نمایه
موضوع: اسلام و سیاست ـ نمونه‌پژوهی
موضوع: عقل‌گرایی ـ جنبه‌های سیاسی
شناسه افزوده: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. معاونت پژوهشی. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
رده‌بندی کنگره: 1395 2 د 4 پ/231 BP
رده‌بندی دیویی:
شماره کتابشناسی ملی:
4832/297
4487470
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 548
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما