انديشه سياسي آيت الله سيد محمد كاظم يزدي
انديشه سياسي آيت الله سيد محمد كاظم يزدي  پژوهشگر: روح­الله شريعتي، قم: بوستان كتاب، چاپ اول، 35000 ريال
موضوع اثر، انديشه سياسي آيةالله سيد محمدكاظم يزدي است. وي از فقهاي برجسته شيعه، استاد شماري از فقها و مراجع معاصر و صاحب تأليفات عديده­اي از جمله كتاب
عروة­الوثقي است. اين مقام علمي همراه با حضور گسترده سيد در صحنه­هاي سياسي اجتماعي در دو كشور اسلامي ايران و عراق، نشان­دهنده­ي وجود انديشه سياسي منسجم در وي است. آشنايي با مستندات فقهيِ عملكرد و رفتار سياسي اين فقيه بزرگ علاوه بر اين­كه به پيشبرد فقه سياسي كمك مي­كند، مي­تواند ما را در دست­يابي به راه­حل مشكلات كنوني جامعه اسلامي و اتخاذ تصميمات مناسب و مشروع كارگزاران ياري رساند.

موضوع اثر و اهميت آن:

موضوع اثر، انديشه سياسي آيةالله سيد محمدكاظم يزدي است. وي از فقهاي برجسته شيعه، استاد شماري از فقها و مراجع معاصر و صاحب تأليفات عديده­اي از جمله كتاب عروة­الوثقي است. اين مقام علمي همراه با حضور گسترده سيد در صحنه­هاي سياسي اجتماعي در دو كشور اسلامي ايران و عراق، نشان­دهنده­ي وجود انديشه سياسي منسجم در وي است. آشنايي با مستندات فقهيِ عملكرد و رفتار سياسي اين فقيه بزرگ علاوه بر اين­كه به پيشبرد فقه سياسي كمك مي­كند، مي­تواند ما را در دست­يابي به راه­حل مشكلات كنوني جامعه اسلامي و اتخاذ تصميمات مناسب و مشروع كارگزاران ياري رساند.

برجستگي­هاي اثر نسبت به آثار مشابه:

تلاش نويسنده بر توصيف اوضاع سياسي اجتماعي عصر سيد يزدي و بررسي ارتباط ميان اوضاع و شرايط عصر او با انديشه­ي سياسي - فقهي اين فقيه بزرگ و نيز نشان دادنِ پيوند اين­دو با مباني فقهي آن فقيه از جمله ويژگي پژوهش حاضر است.

روش تحقيق و شيوه ارائه مطالب:

در اين نوشته، روش تحقيق، توصيفي تحليلي است. توصيفي از رفتار سياسي سيد در شرايط سياسي اجتماعي عصر خود و تحليلي از چگونگي ارتباط ميان اين رفتار سياسي و مباني فقهي ايشان. تلاش نويسنده در اين روش، مستند نمودن توصيف­ها و تحليل­ها به مجموعه آثار سيد يزدي بوده است.

نتيجه اثر:

با توجه به تأليفات سيد و عملكرد وي در صحنه­هاي سياسي اجتماعي بايد گفت كه ايشان در تأليفات خود مباحث منسجم سياسي را مورد بحث قرار نداده، ولي عملكرد او حاكي از وجود انديشه سياسي منسجم و مبتني بر مباني وي است، به همين دليل حضور سيد در صحنه­هاي سياسي اجتماعي دو كشور ايران و عراق براساس اختيارات فقيه جامع­الشرايط در عصر غيبت است، زيرا فقيه جامع­الشرايط نمي­تواند نسبت به جامعه سياسي بي­تفاوت باشد. از اين­رو، سيد حفظ اصول و مباني اسلام و به تبع آن مصالح مسلمانان و كشور اسلامي را بر هر چيز ترجيح مي­داده و بر اين اساس حفظ نظام معيشت مسلمانان و هويت جمعي آنان و اصولي از اين قبيل را پيش گرفته است؛ البته اصلاح ساختار را درحد عدم تضرر اصول ديگر قبول داشته است. همچنين سيد در بحث سياست خارجي عنايت ويژه­اي به رفع هرگونه وابستگي مسلمانان به كفار و جلوگيري از سلطه سياسي و اقتصادي آنان بر كشور اسلامي داشته و به شدت با نفوذ بيگانگان مقابله ­كرده است. به­علاوه، حساسيت وي بر حفظ كيان كشور اسلامي و مقابله با كفار متجاوز به­گونه­اي بوده كه حكم جهاد عمومي صادر كرده و به برخي از بزرگان قبايل در اين خصوص نامه ­نوشته است. پس از اشغال كشور اسلامي نيز حفظ عزت مسلمانان مدنظر ايشان بوده و در برخورد با اشغالگران رفتار خاصي داشته است.

مباحث اصلي اثر:

اين كتاب از يك مقدمه و سه فصل و نتيجه­گيري تشكيل شده است. در فصل اول در بحث از زندگي و زمانه سيد ابتدا به بررسي زندگي علمي و نفوذ اجتماعي ايشان در عصر خود پرداخته شده و سپس اوضاع زمانه سيد با توجه به نفوذ استعمار در ايران و عراق آن هم در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي بررسي شده است.

در فصل دوم دين و سياست از منظر سيد بررسي شده كه رابطه دين و سياست، مقاصد شريعت و وظايف علما در جامعه از مباحث اين بخش است و سپس درباره حيات سياسي در عصر غيبت از ديدگاه سيد مطالبي ارايه شده است كه در اين بخش نيز از تفاهم دولت­هاي اسلامي، تعامل با حاكم جائر و هجرت بحث شده و در پايان، تعدادي از قواعد فقه سياسي از منظر سيد مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل سوم با عنوان نظام سياسي از ديدگاه سيد، به رابطه سيد با نظام سياسي زمان خود و سپس اختيارات فقيه جامع­الشرايط از ديدگاه وي پرداخته است و با بحث از صفات حاكم و نظام مطلوب از ديد ايشان خاتمه يافته است. در پايان كتاب پس از نتيجه­گيري، اسنادي از عملكرد سياسي سيد به­عنوان ضمايم آمده است.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1252
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما