انديشه سياسي علامه محمدتقي جعفري
انديشه سياسي علامه محمدتقي جعفري  پژوهشگر: مرتضي يوسفي راد، قم: بوستان كتاب، چاپ سوم، 35000 ريال

موضوع اثر و اهميت آن:

موضوع اثر حاضر بررسي آرا و انديشه هاي سياسي علامه جعفري است و وجوه اهميت آن هم در بازشناسي هويت پيشين و معرفي آراي سياسي متفكران مسلمان و عرضه آنها به مراكز علمي و پ‍ژوهشي و هم در ماهيت چنين نظريه هايي در دوره معاصر است. علامه جعفري تأملات سياسي -‌ اجتماعي خود را در مواجه با بحراني كه به دنياي مدرن روي آورده، انجام داده و در رهايي از آن به ارائه الگوي «حيات معقول» برآمده است كه ذات آن عاري از چنين بحران ها مي باشد.

برجستگي هاي اثر نسبت به آثار مشابه:

اين اثر اولين اثري است كه نظريه ها و ديدگاه هاي سياسي -‌ اجتماعي علامه جعفري را به طور مستقل و منسجم در رقابت «انديشه سياسي» مورد بررسي قرار مي دهد.

روش تحقيق و شيوه ارائه مطالب:

روش اين تحقيق هم براساس تئوري بحران و هم براساس تحليل دروني و پيوستگي نظام انديشگي نظريه هاي علامه جعفري پي ريزي شده است. نويسنده از تئوري بحران براي شناسايي موضوعات و مسائلي كه براي علامه جعفري دغدغه ذهني ايجاد كرده و او را وادار به تأمل فلسفي نموده،‌ استفاده كرده است و در نظريه تحليل دروني انديشه در قالب دستگاه فكري -‌ فلسفي علامه، نوعي پاسخ فلسفي به دغدغه هاي فلسفي و ديني وي مي دهد.

نتيجه اثر:

محقق در اين اثر علاوه بر اينكه علامه جعفري را به عنوان فيلسوفي سياسي معرفي مي نمايد، بخش هايي از انديشه هاي فلسفي -‌ سياسي دوره معاصر ايران را نيز بازشناسي كرده، به اين نتيجه مي رسد كه علامه جعفري در پاسخ به بحران هايي كه در دوره جديد به جامعه بشري روي آورده و آن را دچار دردهاي بي درمان كرده،‌ به ارائه نظريه حيات و نظام سياسي معقول برمي آيد. در چنين نظامي،‌ حيات براساس شايستگي ها و كمالات انساني و معنوي شكل مي گيرد و پايه تنظيم روابط اجتماعي براساس سياست معقول پي ريزي مي شود و حاصل آن زندگي معقولي است كه هر كس از آن به اندازه توانايي اش بهره مي برد.

مباحث اصلي اثر:

اين اثر در يك مقدمه، چهار فصل و يك نتيجه ساماندهي شده است. فصل اول به معرفي و بيان زندگي نامه و زندگي علمي و سيره عملي علامه و حساسيت ها و مواضع فكري اي كه نسبت به شبهات ديني و افكار الحادي و مادي اتخاذ مي كند،‌ مي پردازد. در فصل دوم از نوع انسان شناسي و جهان بيني فلسفي، عرفاني و ديني اي كه وي از انسان، جهان، هستي، سياست، اخلاق و عرفان دارد، سخن به ميان آمده و نشان داده شده است كه چگونه علامه جعفري با تأثير پذيري از دين و فلسفه و عرفان اسلامي،‌ منابع معرفتي و شناخت شناسي خود را بسيار گسترده تر و عميق تر از معرفت شناسي هاي رايج و حاكم بر دنياي ماركسيسم و ليبراليسم معرفي كرده و آن را پاسخ گوي نيازها و بحران هاي معرفتي پيش آمده بر سر راه انسان معاصر مي داند.
فصل سوم، نظريه نظام سياسي مطلوب و معقول علامه را كه متأثر از مباني هستي شناسانه و انسان شناسانه وي و در درون نظام معقول ايشان قابل تعريف است،‌ بررسي مي كند. نظام سياسي مطلوب علامه داراي اجزا، عناصر، اصول و اهدافي است كه حيات معقول را در پي دارند.
در فصل آخر،‌ سياست معقول و طيبه اي كه در نظام سياسي مطلوب و معقول اعمال مي شود، مورد بررسي قرار مي گيرد تا اهداف و غايات نظام سياسي محقق گردد. در نتيجه گيري از بحث، نشان داده شده است كه چگونه دستگاه فكري و فلسفي و عرفاني و شناخت شناسانه علامه در مواجه با سؤال ها و دغدغه هاي فكري زمانه مي تواند نظم سياسي مطلوب و معقول را ترسيم كند و انسان را از حيات مادي و بحران-هاي ناشي از اعمال سياست هاي مادي و حيواني و ماكياولي نجات داده،‌ در زندگي معنوي و سياست معقول قرار دهد.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2222
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما