انديشه سياسي متفكران مسلمان - دفتر اول
انديشه سياسي متفكران مسلمان - دفتر اول  پژوهشگر: جمعي از نويسندگان، قم: بوستان كتاب، چاپ سوم، 40000 ريال
موضوع اثر و اهميت آن:

اين اثر، دربارة انديشه هاي سياسي چهار متفكر اسلامي (نجم الدين رازي، قطب الدين رازي، مير سيدعلي همداني و حاج ملاهادي سبزواري) است. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه متفكران اسلامي دورة ميانه اسلامي در مظان اين اتهام بوده اند كه فاقد انديشه سياسي اند. اين اثر در پي دفع اين اتهام هاست. از سوي ديگر، تاكنون تلاشي در جهت بازبيني و بازشناسي انديشه هاي سياسي آنان صورت نگرفته است و اين اثر، به اين امر، همت گماشته تا معرف انديشه هاي سياسي آنان باشد.

برجستگي هاي اثر نسبت به آثار مشابه:

برجستگي اين اثر از آن جهت است كه براي اولين بار، اين چهار متفكر به عنوان متفكر سياسي و صاحب انديشه سياسي معرفي شده و انديشه سياسي آنها تأليف و به حوزه هاي علمي و فرهنگي معرفي شده است.

روش تحقيق و شيوه ارائه مطالب:

در اين تحقيق، در تحليل انديشه ها و نظريات سياسي اين متفكران، از روش تحليل دروني استفاده شده است. در اين روش، متفكر به-عنوان يك فيلسوف برخوردار از يك دستگاه فلسفي در نظر گرفته شده كه انديشه ها و نظريات سياسي ايشان، مبتني بر مباني هستي-شناسي، انسان شناسي و معرفت شناسي فرض شده است و توصيف و تبيين اين مباني، چنين انديشه هاي اجتماعي و سياسي را برتابيده است.
نتيجه اثر:

1 – رفع اتهام و ابهام از اين كه متفكران اسلامي، انديشه سياسي مرتبط با حيات اجتماعي ندارند. در اين اثر روشن شده است كه متفكران موردنظر، اولاً انديشه سياسي اجتماعي داشته و ثانياً، انديشه هاي شان متأثر از محيط فرهنگي و سياسي زمانه خود بوده است؛
2 – در اين تحقيق، بخشي از تاريخ انديشه هاي سياسي مسلمانان - كه تاكنون مكتوم مانده بود - بازشناسي شده است؛
3 – هر نوع تأمل اساسي از حيات سياسي امروز جامعه مسلمين، نيازمند توجه به سنت گذشته خود مي باشد و اين اثر، تأمين كننده چنين نيازي مي باشد.

مباحث اصلي اثر:

اين اثر به دليل اين كه مجموعه مقالات مي باشد. مباحث اصلي آن عناوين مشخص و يك ساني ندارند؛ اگرچه در يك ساختار كلي قابل معرفي مي باشند.
اين مقالات، ابتدا به معرفي زندگي و زمانه انديشور پرداخته-اند، تا معضلات، دغدغه و مسائل فكري هر يك از متفكران مورد بحث مشخص، و معلوم شود دغدغة اساسي متفكر چه بوده و متفكر به چه چيزي مي انديشيده است.
در فصل ديگر، مباني هستي شناختي، انسان شناسي و معرفت شناسي متفكران نام برده به بحث گذارده شده است، تا معلوم گردد كه تأملات، انديشه ها و نظريات سياسي متفكران مذكور براساس چه نوع مباني بوده است و از چه ماهيت نظري برخوردارند.
در فصل بعدي، ساختار انديشه سياسي متفكران مورد بحث واقع شده است. در اين ساختار، عموماً بحث از ماهيت، ضرورت و هستي جامعه، سياست، حكومت و نظام سياسي مطلوب مورد بحث و كنكاش واقع شده است.

کلمات کليدي
معرفی آثار
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط
درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی
مباحث سیاسی بحارالانوار
روحانیت و انقلاب اسلامی
  • 1395/2/28 سه‌شنبه روحانیت و انقلاب اسلامی
    بی‌تردید روحانیت در عصر جمهوری اسلامی وارد عرصه خطیری شده است. این وضعیت که در نظام‌های سیاسی پیش از انقلاب اسلامی کمتر به چشم می‌آید، روحانیت را در موقعیت جدیدی قرار داده و رویاروی با آسیب‌های متعددی کرده است. توجه و رفع این آسیب‌ها به مفهوم بازگشت روحانیت به مسجد و محراب نیست، بلکه به معنای حضور در صحنه و رفع معایب آن است. این مجموعه‌ توجه به این دغدغه و تلاش جهت آگاهی روحانیان معزز از این گونه مسائل است.
درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی
مباحث سیاسی بحارالانوار

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1930
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما