فقه نظام سياسي مدير كلان پروژه : سيد سجاد ايزدهي

ضرورت كلان پروژه :

گذار از نظام هاي سياسي جائر، مبارزه با طاغوت و تشكيل نظام آرماني شيعه در عصر غيبت در گرو ارائه ديدگاه فقه شيعه در خصوص امكان، ضرورت و كيفيت نظام سياسي در عصر غيبت است. گرچه مباحثي در خصوص مسأله ولايت فقيه به عنوان الگوي عملي حكومت ديني در عصر غيبت، در كلمات فقيهان سلف نيز يافت مي شود، اما هرچه از حاكميت حاكمان سنّي مذهب كاسته شده و گستره فضاي تقيه نسبت به حاكمان جائر محدود شد، ولايت فقيه بروز و نمودي بيشتر در فقه يافته و امام خميني با عنايت به الگوي نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه به تأسيس نظام اسلامي مبادرت ورزيده است. بلكه در سال هاي اخير و با عملي شدن نظام اسلامي در كشور ايران الگوهاي ديگري نيز براي نظام سياسي شيعه عرضه شده است كه از آن ميان مي­توان به نظريه مشروطه اسلامي، خلافت مردم با نظارت مراجع، ولايت شوراي مراجع تقليد، نظارت فقيه، وكالت فقيه، ولايت انتخابي فقيه اشاره كرد. و اين قضيه در منطق اهل سنّت در قالب هاي ديگري از نظام سياسي جلوه گر شده است، كه از آن ميان مي توان به نظريه خلافت و شوراكراسي اشاره كرد.

جدا از ضرورت تبيين نظام سياسي شيعه در عصر غيبت، ملاك مشروعيت اين نظام، و گونه هاي مطلوب نظام سياسي در شرايط و اعصار مختلف، اركان نظام سياسي در فقه سياسي شيعه، آن چه بر اين ضرورت مي افزايد، استناد نظام سياسي جمهوري اسلامي به مباني و آموزه هاي شريعت، در راستاي تبيين مشروعيت اين نظام، تبيين راهكارهايي در راستاي كارآمدي آن و مقايسه اين نظام با نظام هاي مشابه و ارائه امتيازات اين نظام است.

هدف كلان پروژه :

با توجّه به اين كه تأمين نيازهاي اساسي در حوزه مديريت كلان نظام سياسي و نوانديشي پيش گامانه در فعاليت هاي ديني از جمله مأموريت هاي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم برشمرده شده و بر كوشش در پاسخ گويي  به نيازها و مسائل روزآمد در سايه نوانديشي و نوگرايي و در قالب بومي سازي تأكيد شده است، لذا طرح كلان«فقه نظام سياسي» با بازخواني برخي از مباحث و مسائل فقه سياسي در اين حوزه و با مدِّ نظر قرار دادن روش اجتهادِ مصطلح، درصدد تأمين اهداف ذيل است:

الف)اهداف علمي، نظري :

  1. شناخت ماهيت نظام سياسي اسلام، اركان و ويژگي هاي آن.
  2. تمايز قرائت نظام سياسي شيعه از انواع قرائت هاي سنّي و غربي و ارائه امتيازات آن نسبت به قرائت هاي ديگر.
  3. پاسخ به انتقادات و شبهه هاي متحجران و دگر انديشان در خصوص نظام سياسي مطلوب شيعه در عصر غيبت، از دو سو.
  4. بازخواني قرائت هاي نظام سياسي اسلام و نماياندن قرائت مطلوب و مطابق با ديدگاه هاي امام خميني.

ب) اهداف كاربردي :

  1. تأمين راهكارهايي به جهت كارآمدي نظام سياسي.
  2. تثبيت مباني فقهي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران.
  3. بررسي مباحث كلان نظام سياسي كه پس از انقلاب اسلامي در فضاي سياسي جمهوري اسلامي طرح شده و پاسخ به آن ها.
  4. تأكيد بر مشروعيت نظام سياسي موجود.
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 464
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما