مفهوم شناسي فقه سياسي مدير كلان پروژه : دكتر منصور ميراحمدي

هدف و ضرورت كلان پروژه  :

نظريه پردازي وانديشه سازي درعرصه علوم ومعارف به منظور تأمين نيازهاي فكري ديني جهان معاصر(بند پنجم از فعاليت هاي دفتر تبليغات اسلامي  - بيانيه مأموريت) در راستاي چشم انداز نظام، مستلزم شناسايي ظرفيت ها وقابليت ها ي علوم ومعارف اسلامي پيشين وتلاش يراي بازسازي آنها است.در اين ميان فقه سياسي به مثابه دانش سياسي عملي در حوزه تمدن اسلامي از جايگاه بسيار مهمي برخوردار مي باشد. بازسازي اين دانش در دوران معاصر وكارآمد سا زي بيشتر آن در راستاي پاسخ گويي به پرسش هاي مرتبط اين دوران ،نياز مند شناسايي ظرفيت هاي مفهومي آن است. "مفهوم شناسي فقه سياسي " به منظور شناسايي مفاهيم اصلي وفرعي ومطالعه سير تحول آنها درطول تاريخ فقه سياسي و در نهايت ارائه تحليلي جامع از وضعيت مفهومي دانش سياسي طراحي وارائه مي گردد.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 700
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما