انديشه سياسي آية الله خوئي
انديشه سياسي آية الله خوئي  پژوهشگر: محمداكرم عارفي، قم: بوستان كتاب، چاپ اول، 22000 ريال
موضوع اثر و اهميت آن:

اثر حاضر به بررسي و تبيين انديشه سياسي حضرت آية اللّه خوئي در حوزه هاي مختلف پرداخته است و مي تواند از جهاتي حايز اهميت باشد: اول آن كه به مهم ترين سؤالي كه درباره‌ آية الله خوئي و چگونگي انديشه سياسي او مطرح بود،‌ پاسخ داده است؛ دوم، توانسته است كاري را كه تاكنون در اين مورد - به رغم جايگاه بسيار برجسته صاحب اين انديشه -‌ انجام نگرفته بود،‌ به انجام رساند؛ و سوم خلأ ناشي از عدم پرداختن به انديشه سياسي آية الله خوئي به عنوان يكي از بزرگ ترين فقهاي معاصر را پر كند.

برجستگي هاي اثر نسبت به آثار مشابه:

اثر حاضر از چند جهت نسبت به آثار مشابه برجستگي دارد: اول آن كه آثار مشابه بعضاً به انكار انديشه سياسي براي آية الله خوئي پرداخته و بعضي صرفاً به بحث «ولايت فقيه» او بسنده نموده اند، در حالي كه اثر حاضر ضمن اثبات انديشه سياسي براي خوئي، به صورت جامع و فراگير به آن پرداخته است؛ و دوم آن كه در آثار ديگران ميان تأملات فكري و سيرة سياسي آية الله خوئي ارتباطي برقرار نگرديده و لذا نتوانسته به برخي ابهامات موجود در انديشه سياسي وي پاسخ دهد، در صورتي كه اثر حاضر اين كاستي را ندارد و توانسته به كمك سيره سياسي، مباحث نظري را تبيين كند.

روش تحقيق و شيوه ارائه مطالب:

اثر حاضر از روش و چارچوب نظري روشني بهره گرفت كه در آثار مشابه مورد توجه واقع نشده است. شايد ابتكار ديگري كه در اين اثر انجام گرفته، اين باشد كه براي آشنايي و كشف انديشه سياسي آية الله خوئي قبل از اين كه به محور اصلي انديشه ايشان بحث ولايت فقيه باشد وارد شود،‌ به فضاسازي فكري و مباني انديشه او و نيز قواعد و روش شناسي وي پرداخته است. پس، اين اثر رويكرد نظام مند، فراگير و روش شناسانه به مباحث فكري داشته و از پراكنده گويي اجتناب ورزيده است.

نتيجه اثر:

نتايج به دست آمده از اين اثر عبارت اند از: 1. تبيين انديشه سياسي آية الله خوئي كه در هاله اي از ابهام فرو رفته بود؛ 2. آشنايي محققان و علاقه مندان به فقه سياسي با زواياي مختلف انديشه سياسي آية الله خوئي؛ 3. گشودن باب تعامل و همسويي در عرصه انديشه سياسي ميان مكتب فكري نجف و قم؛ و 4. فراهم سازي بستر نقد و تحقيق بيشتر درباره انديشه سياسي آية الله خوئي.

مباحث اصلي اثر:

اين اثر مشتمل بر مقدمه، پنج فصل و نتيجه گيري است. فصل اول زندگي و عصر سياسي آية الله خوئي را مورد بررسي قرار داده است. در بررسي زندگي آية الله خوئي به دوران كودكي، تحصيل، تدريس و فعاليت هاي علمي -‌ اجتماعي و سياسي او پرداخته شده و در ادامه،‌ به زمانه و تحولات سياسي معاصر آن كه دو دوره حكومت سلطنتي و جمهوري را در بر مي گيرند،‌ اشاره شده است.
در فصل دوم، مباني، مفاهيم و كليات انديشه سياسي خوئي بحث شده و مباني فقهي - اصولي،‌ «ولايت»، «حسبه»،‌ «امامت» و «سياست» و رابطه آن با دين مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل سوم،‌ اصول و قواعد فقه سياسي مانند اصل حفظ نظام،‌ اصل ظلم ستيزي، قاعده نفي عسر و حرج، قاعده لاضرر، اصل مصلحت،‌ نفي سبيل و تقيه از منظر خوئي مطرح شده است.
فصل چهارم، به مطالعه حيات سياسي در عصر غيبت پرداخته و شيوه زندگي سياسي شيعه در داخل خود و چگونگي تعامل آن با اجتماعات و نظام هاي سياسي ديگر را بحث كرده است.
فصل پنجم، بحث مهم حكومت و ولايت فقيه را مطرح كرده است. در اين فصل، به قرائت آية الله خوئي از نظريه ولايت فقيه،‌ انواع حكومت،‌ حكومت مطلوب و جايگاه فقيه در اجتماع و سياست پرداخته شده و در پايان،‌ به رابطه خوئي با نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان اولين تجربه حكومت تحت رهبري فقيه در عصر غيبت، اشاره گرديده است.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 846
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما