طراحی و اجرای پروژه های: ارتقاء کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 • گروه فقه سیاسی:
.
 1. رابطه فقه و قانون در نظام اسلامی(راهکارهای تبدیل فقه به قانون) / محقق علی محمدی
 2. جایگاه و نقش شورای نگهبان در کارآمدی نظام / محقق هدایت نیا
 3. مبانی فقهی حمایت از نهضت های اسلامی و آزادی بخش / محقق علی‌اصغر نصرتی
 4. مبانی و قواعد فقهی ناظر به کارآمدی / محقق روح‌الله شریعتی
 5. ساز و کارهای حکومت دینی در عصر غیبت / محقق محمود فلاح
 6. موسوعه آیات و روایات سیاسی کافی ناظر به کارآمدی / محقق سلطان محمدی
 • گروه فلسفه سیاسی:
.

 1. وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی/ مرتضی یوسفی راد
2. بررسی مبانی حاکمیت علمای اسلام از منظر علمای اهل سنت/     علی آقاجانی
3. نظریه واقعگرایی متعالی(مورد مطالعاتی علم سیاست)/      محمد پزشگی
4. مبانی،مؤلفه هاو شاخص های نظریه کارآمدی اسلامی- ایرانی/       محمدعلی سوادی
5. بررسی نظریه دولت از منظر امام و رهبری/         مسعود معینی پور
6. آزادی و کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران/       شریف لک زایی
7. امنیت متعالی/   نجف لک زایی
8. رابطه اخلاق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی بر اساس آموزه‌های فلسفه سیاسی متعالیه/ حسن روزبه
9. کارآمدی در اندیشه و عمل سیاسی متفکران مسلمان/                رجبعلی اسفندیار
10. محیط زیست متعالی: ارتقای کارآمدی نظام سیاسی ج.ا.ا در حوزه سیاستگذاری محیط زیست/        منصور شاه ولی
11. نسبت فلسفه سیاسی و کارآمدی/ محمدعلی فتح الهی
12. عدالت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی/ مرتضی یوسفی راد
13. ظرفیت‌های فلسفه سیاسی (از فارابی تا صدرالمتألهین) در پاسخ به مسئله کارآمدی/  احمدرضا یزدانی مقدم
 
 • گروه علوم سیاسی:
.
 1. مسائل ساختاری و کارکردی جمهوری اسلامی ایران(مجموعه مقالات)/  محقق دکتر رضا عیسی نیا
 2. مسائل ساختاری و کارکردی جمهوری اسلامی ایران(مجموعه نشست)/  محقق دکتر رضا عیسی نیا
 3. ظرفیت سنجی الگوی ریاستی، پارلمانی یا ترکیبی ناظر به جمهوری اسلامی / محقق دکتر مسعود معینی پور
 4. توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی و چالش ها فراروی آن / محقق دکتر سیدمحمدتقی آل غفور
 5. رویکردشناختی به مسأله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران: تعارض سنت گرایی، انتزاع گرایی سیاسی و بنیان های فرهنگی فناوری / محقق غرایاق زندی
 6. بررسی نقش و جایگاه بوروکراسی در کارامدی نظام ج.ا.ا / محقق دلاوری
 7. تجربه جامعه پذیری سیاسی در ج.ا.ا و چالش های فراروی آن / محقق دکتر اکبری معلم
 8. فرایند هویت سازی و چالش های فراروی آن در ج.ا.ا.  / محقق دکتر علیرضا زهیری
 9. بررسی مقایسه ای منزلت سیاسی-اجتماعیروحانیت در چهار دهه اخیر /  محقق دکتر رضا عیسی نیا
 10. چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناظر به کارامدی / محقق حاجی‌یوسفی
 11. کارامدی؛ بهره وری و اثر بخشی ساختاری- راهبردی نظام سیاسی و دولت در جمهوری اسلامی / محقق دکتر علیرضا صدرا
 12. مطالعات مقایسه ای کارامدی ایران و دیگر کشورها / محقق دکتر پورفرد
 13. مطالبات سیاسی اجتماعی نسل جدید از ج.ا.ا. / محقق دکتر اکبری معلم
 14. تبیین الگوهای کارآمد در جمهوری اسلامی ایران (دفاع مقدس، جهاد سازندگی و غیره) / محقق شیرودی
 15. سیاست گذاری عمومی و کارامدی / محقق مولایی
 16. کارکردهای سیاسی دولت در ج.ا.ا / محقق دکتر رضا عیسی نیا
 17. جنبش های اجتماعی جدید در ایران فرصت ها و چالش ها / محقق دکتر علیرضا زهیری
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 381
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما