کلان پروژه انقلاب اسلامی ایران
     گروه :
علوم سياسي
     عنوان کلان پروژه :
انقلاب اسلامي ايران
     مدیر کلان پروژه :
علی اکبری معلم
     برنامه زمانی :
6 تا 8 سال

هدف و ضرورت کلان پروژه:

انقلاب اسلامي ايران از اولويت‌هاي موضوعي گروه علوم سياسي است که بخشي از تحليلها و تبيين‌هاي سياسي ايران معاصر را برعهده دارد. بدون ترديد، انقلاب اسلامي به مثابه يک رويداد جديد، واجد مباحث و مدلولات بسياري است که هنوز بخوبي مورد بررسي قرار نگرفته‌اند؛ هنوز هم مباحث درجه اول و درجه دومی از انقلاب اسلامی وجود دارد که نیازمند مطالعات مهمی به ویژه از منظر دینی اند که تبعاً تبیین و تحلیل آنها می تواند در تقویت و گسترش ایده و آرمان های انقلاب اسلامی مساعدت نماید. به همين دليل، اين کلان‌پروژه مي‌کوشد ابعادي از اين رويداد را که کمتر مورد توجه قرار گرفته است را مورد بررسي قرار دهد.

هدف از این کلان پروژه؛ 1) اهداف نظری، این کلان پروژه می کوشد تحولات مفهومی و عینی را که در بستر گفتمان انقلاب اسلامی رخ داده و یا می دهد را مورد مطالعه و بدین گونه ظرفیت ها و امکانات این گفتمان را در چشم انداز آینده ترسیم نماید. 2) اهداف کاربردی، این کلان پروژه ضمن بررسی مباحث کمتر مورد تأمل قرارگرفته انقلاب اسلامی تلاش می کند چشم انداز آینده انقلاب اسلامی در قبال تهدیدات، فرصت ها و آسیب های فراروی آن قرار دارد را ترسیم نماید.

تبیین نقشه و گستره کلان پروژه:

انقلاب اسلامی، عنوانی است که از منظرهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. این منظرها که عبارتند از:

  1. رویکرد تاریخی؛
  2. رویکرد اندیشه ای؛
  3. رویکرد جامعه شناسی سیاسی.

می کوشند از زوایای متفاوتی به بررسی ابعاد مختلف این پدیده بپردازند. در کنار چنین رویکردهایی، اساساً خود انقلاب اسلامی، واجد مباحث درجه اول و دومی است که پرداختن به آنها ابعاد تازه تری از آن را برجسته تر می سازد. مباحث درجه دوم انقلاب اسلامی را که می توان در ذیل فلسفه انقلاب اسلامی جای داد دربرگیرنده چهار نوع گفت و گو: 1) مبادی تصوری و تصدیقی انقلاب اسلامی 2) روش شناسی انقلاب اسلامی 3) مطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها و 4) تاریخ انقلاب اسلامی می باشند. اما بخش دیگری از مباحث انقلاب اسلامی مربوط به مباحث درجه اول انقلاب است که می کوشند عناصر هویت دهنده انقلاب اسلامی را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند. بدون تردید، بخشی از این رسالت از مسیر تحلیل اندیشه های کارگزاران انقلاب اسلامی به ویژه رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) به دست می آید.

گذشته از چنین گفت و گوهایی، اساساً انقلاب اسلامی به مثابه یک گفتمان جدید بر مفاهیم و تحولات بسیاری تأثیر نهاده و سرنوشت پاره ای از پدیده ها را عوض کرده است. این تأثیرات که حوزه گسترده ای از مسائل، مفاهیم، تحولات و جنبش ها و ... را در بر می گیرد نیازمند مطالعات مهمی است تا بخشی از کلاف انقلاب اسلامی را که در حال بازشدن است را مورد تبیین قرار دهد. با این همه، این انقلاب طی سه دهه از حیاتش، درگیر آفت ها و تهدیدات بسیاری شده که تمرکز بر آن، فرصتی است برای رفع آن چه تن انقلاب اسلامی را رنجور می سازد. اگر مطالعاتی از این دست صورت نگیرد معمولاً یک آسیب به مرور زمان بیش از آن که به فرصت تبدیل گردد به تهدیدی جدی مبدل می شود. بدین ترتیب می توان از چند محور مهم در باب انقلاب اسلامی سخن گفت و از آنها در کلان پروژه تأثیر پذیرفت.

  1. فلسفه انقلاب اسلامی؛ از قبيل؛ روش‌شناسي انقلاب اسلامي، تاريخ انقلاب، مقايسه انقلاب اسلامي با ساير انقلابات مبادي تصوري و تصديقي انقلاب اسلامي
  2. هویت و سرشت انقلاب اسلامی؛ از قبيل؛ مدلولات معرفت‌شناسي و کلامي انقلاب اسلامي، آرمانهاي انقلاب اسلامي و اهداف انقلاب اسلامي
  3. آینده انقلاب اسلامی؛ از قبيل؛ انقلاب اسلامي و نظريه پايان تاريخ، انقلاب اسلامي و تمدن‌سازي و انقلاب اسلامي و آينده جنبش‌هاي اسلامي
  4. مسائل و چالش های فراروی انقلاب اسلامی.

پیشینه کلان پروژه:

از آن جا که انقلاب اسلامی به عنوان یک حوزه مطالعاتی، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش، متولیان زیادی دارد که تاکنون آثار متعددی در این باره منتشر کرده اند، ذکر این آثار از حوصله این نوشتار خارج است. تنها بر این نکته تأکید می شود که در این کلان پروژه به آن بخش از مسائل و موضوعات مربوط به انقلاب اسلامی پرداخته می شود که اولاً کمتر مورد توجه قرار می گیرد و ثانیاً متناسب با فضای علمی و فرهنگی حوزه های علمیه باشد. در ضمن، پروژه امام خمینی و نسل سوم از جمله پروژه های در دست نشر پژوهشکده در حجم 400 صفحه می باشد. در این پروژه برای نخستین بار است که اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی برای نسل سوم به روایت در می آید. روایتی که با ذهنیت و ادبیات آن نسل هم مأنوس است و او را در سطح گسترده ای با اندیشه های آن فقید آشنا می کند.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 58
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما