کلان پروژه اخلاق و سیاست
     گروه : فلسفه سیاسی
     عنوان کلان پروژه : اخلاق و سیاست
     مدیر کلان پروژه : نجمه کیخا
     برنامه زمانی : 10 ساله
  
 هدف و ضرورت کلان پروژه
حکومت دینی با این ویژگی که در کنار توجه به امور محسوس و مادی از نگاه به ماورای عالم طبیعت یعنی به امور معنوی و نامحسوس غافل نیست از سایر حکومت­ها متمایز می شود. نقد جدی حکومت دینی به نظام های غیردینی، خالی نمودن عرصه سیاست از اخلاق متعالی و نیز بنا نهادن نوعی اخلاق مبتنی بر عاطفه و سود مادی است. بدین ترتیب، توجه به جنبه­های دینی و اخلاقی در قدرت سیاسی و به ویژه اخلاقی بودن رفتار و عملکرد مسئولان نظام، از مؤلفه های اصلی حکومت دینی است. این مسأله در کنار وضعیت کنونی جامعه ایران که لزوم ثبات اخلاقی و داشتن پایه های روشن و مستحکم اخلاقی و نقد وضعیت فعلی اخلاق و سیاست و آسیب شناسی آن را در عرصه عمومی و سیاسی طلب می کند، ضرورت انجام پژوهش در این باب را ایجاب می­کند. این که اولویت اخلاق برای حکومت چه اندازه است؟ اخلاق و مصلحت چه تعاملی با یکدیگر خواهند داشت؟ معیار تصمیم گیری اخلاقی حکومت چیست؟ آیا عمل به وظیفه مهم است یا نتیجه؟ و پرسش­های دیگری از این دست، از جمله سؤالاتی است که برای درک کیفیت اخلاق سیاسی موجود مطرح می شود.
 اخیراً توجه به فلسفه اخلاق در کشور ما با اقبال مواجه بوده است که در جای خود باعث خرسندی است اما مطالب طرح شده، اغلب ترجمه کتب خارجی است و مباحث فلسفه اخلاقی اسلامی بسیار اندک و به تبع آنها بیان شده است و به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این شرایط، ارتباط این مباحث با سیاست و فلسفه سیاسی، بسیار اندک مورد توجه قرار گرفته است و کارهای بسیاری باید صورت گیرد تا این امر مهم در میان اندیشه های سیاسی اسلامی جایی استوار بیابد.
ضرورت های پیش گفته در کنار اهداف ذیل مورد نظر است:
  • فهم مبانی مختلف معرفتی، روش شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی، منابع، ویژگی ها، شاخص ها، تقسیمات و نظریات گوناگون اخلاق سیاسی و مناسبات آن با سایر مفاهیم کلیدی سیاست به عنوان نخستین و مهمترین هدف که بنیاد نظری مباحث را شکل خواهد داد. و اهداف عملی شامل:
  • نقد و بررسی اخلاق سیاسی در مکاتب فکری غربی و مقایسه تطبیقی آن با اخلاق سیاسی اسلامی.
  • فهم عوامل مؤثر بر پویایی اخلاق سیاسی و موانع و مشکلات آن با مطالعه در آراء اندیشمندان گذشته و کنونی ایران.
  • طرح اخلاق سیاسی به عنوان یک شاخه دانشی مستقل و یک گرایش تخصصی ذیل رشته علوم سیاسی با سرفصل و منابع و اهداف مشخص.
  • توانایی نقد و آسیب شناسی اخلاق سیاسی حکومت های گذشته و فعلی ایران .
  • ارائه راهکار عملی برای امحاء نقایص اخلاق سیاسی و پروراندن جنبه های مثبت و ثمر بخش آن.
منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
کلمات کليدي
کلان پروژه
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 458
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما