کلان پروژه فلسفه سیاسی مشاء
     گروه : فلسفه  سیاسی
 عنوان کلان پروژه : فلسفه سیاسی مشاء
 
     مدیر کلان پروژه : مرتضی یوسفی راد
     برنامه زمانی :  پنج تا هفت سال
 
ضرورت کلان پروژه  :
 هرنوع زندگی سیاسی نیازمند آن است که هم  بر بنیان­ های مستحکمی استوار گردد و هم از جهت­ گیری  و هدف­مندی و هدف­ گزاری مشخصی پیروی نماید و الا دجار بحران فکری و مبنائی شده و دوام و بقاء خود را  از دست می­ دهد.  جامعه­ سیاسی ایران امروز نیز از این امر مستثنا نمی­باشد.
  اهداف کاربردی :
الف ) حکمت و فلسفه سیاسی مشاء قابلیت دارد به ترسیم و تبیین بنیان­ ها و اصول و اهداف زندگی امروزین و جامعه سیاسی ایران برآید و اهداف و غایات مشخص و معینی پیش روی جامعه گذارد تا جامعه بداند به دنبال دست یافتن چه چیزی می­باشد و بداند آمال و آرزوهای آن، در چه چیزی هایی معین شده است.
ب ) از سوی دیگر  هرنوع   زندگی سیاسی از جمله جمهوری اسلامی نیازمند بنا کردن اعمال و رفتارها بر بنیانی فلسفی از ماهیت زندگی و نظم دنیوی می­ باشد. فلسفه  سیاسی مشاء قابلیت دارد پشتیبان تئوریک این نظام در بقاء و دوام خود باشد.
  اهداف نظری :
هرگونه نظریه پردازی در حوزه علوم و معارف انسانی و اسلامی و زندگی سیاسی، نیازمند شناسائی ظرفیت ها و قابلیت های علوم اسلامی گذشته و بازنگری و باز سازی آنها در فضای امروز است. فلسفه  سیاسی مشاء از جمله دانش های سیاسی و عملی در حوزه تمدن اسلامی است که هم در گذشته نقش بسزائی در توجیه و تبیین زندگی سیاسی داشته و هم امروز می تواند با بازخوانی و بازنگری آن، پاسخگوی پرسش های اساسی از زندگی سیاسی باشد.
کلان پروژه فلسفه سیاسی مشاء از اهدافی برخوردار ست که عباتند از :
الف:  نشان دهد که فلسفه اسلامی همچنان که قابلیت داشته تا در فلسفه عام در سه گرایش مشائی، اشراق و متعالیه ظهور و بروز کند. فلسفه سیاسی اسلامی نیز قابلیت دارد در گرایشات سه گانه ظهور و بروز نماید و حکمت سیاسی مشاء یکی از آن­هاست.
ب :  نشان دهد فلسفه  سیاسی مشاء از بنیان­ های معرفت شناسی و هستی شناسانه و بر اساس و پایه‌ی جمع «عقل و وحی» برخوردار بوده  و قابلیت دارد زندگی دنیوی و نظم سیاسی را بر آنها استوار سازد.
ج :  اصول و اهداف فلسفه  سیاسی مشاء تعیین و ارائه  شود.
د :  نظم سیاسی مطلوب و  بنا شده  بر بنیان­ها و اصول و اهداف حکمت و فلسفه سیاسی مشاء تعیین و ارائه گردد.
و : حکمت و فلسفه سیاسی مشاء به تناسب  نیازها و دغدغه ها و مشکلات امروزین بازخوانی و بازسازی شود.
ه : پیامد اهداف فوق و یا دست­یابی به آنها، امکان تاسیس فلسفه  سیاسی جدید مبتنی بر پایه های عقلی و دینی و متناسب با نیازها و پرسش های امروزین فراهم شود.
ی : مقایسه و مطالعه تطبیقی این فلسفه سیاسی  با فلسفه های  سیاسی دیگر گرایشات در مکاتب اسلامی  و غیر اسلامی  در سطوح و حیثیات مختلف به ترتیب اولویت صورت گیرد.


 
منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
کلمات کليدي
کلان پروژه
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 429
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما