کلان پروژه امنیت در اسلام کلان پروژه امنیت در اسلام
 
     گروه : فقه سیاسی
     عنوان کلان پروژه : امنیت در اسلام
     مدیر کلان پروژه : دکتر نجف لک زایی                          
     برنامه زمانی :  6 تا 8 سال
  
 هدف و ضرورت کلان پروژه  :
کلان پروژه «امنیت در اسلام» در صدد بررسی مقام و جایگاه  امنیت در اندیشه سیاسی اسلام و به طور خاص در فقه سیاسی است. در رویکرد فقهی، امنیت به عنوان یکی از مفاهیم اصلی فقه سیاسی قابل تأمل فقیهانه دانسته شده که ابعاد گوناگون آن با روش شناسی اجتهادی قابل بررسی است. عمده پژوهشگران حوزه فقه سیاسی، تأمین «امنیت» را یکی از کارویژه های مهم نظام سیاسی دانسته اند. با این وجود، دریافت آنان از مفهوم امنیت بیشتر بر اساس مباحث قدیم فقه بوده و با وضعیت کنونی نظام سیاسی و جامعه اسلامی سازگار نیست. از این رو، کلان پروژه حاضر، ناظر به اهمیت و ضرورت روزافزون امنیت، به دنبال تحقق اهداف زیر است:
 1. ارائه و تبیین فهم دینی(اسلامی) از امنیت.
2. بررسی، تبیین و تفکیک ابعاد معرفت شناسانه امنیت در حوزه فقه سیاسی.

3. نیل به نظریه و مکتب امنیتی اسلام در ساحت ها و سطوح مختلف امنیت.
4. آشنایی با مباحث بنیادین امنیت در اسلام به گونه ای که در تمام نظریه پردازی ها، سیاست گذاری ها، تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های امنیتی در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
  انجام این پروژه، می تواند زمینه های ارتقای مباحث مذکور را به فقه امنیت به عنوان یک گرایش و شاخه ای از فقه فراهم نموده، ضرورت تأسیس گروه مستقل پژوهشی را در پژوهشکده آشکار نماید. 
 
منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
کلمات کليدي
کلان پروژه
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 323
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما