کلان پروژه مفهوم شناسی فقه سیاسی
معرفی کلان پروژه مفهوم شناسی فقه سیاسی
 
     گروه : فقه سیاسی
     عنوان کلان پروژه : مفهوم شناسی فقه سیاسی
     مدیر کلان پروژه : دکتر منصور میراحمدی 
     برنامه زمانی :  5 تا 7 سال
 
هدف و ضرورت کلان پروژه:
نظریه پردازی واندیشه سازی درعرصه علوم ومعارف به منظور تأمین نیازهای فکری دینی جهان معاصر(بند پنجم از فعالیت های دفتر تبلیغات اسلامی  - بیانیه مأموریت) در راستای چشم انداز نظام، مستلزم شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های علوم ومعارف اسلامی پیشین و تلاش یرای بازسازی آنها است. در این میان فقه سیاسی به مثابه دانش سیاسی عملی در حوزه تمدن اسلامی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می باشد. بازسازی این دانش در دوران معاصر وکارآمدسازی بیشتر آن در راستای پاسخ گویی به پرسش های مرتبط این دوران، نیازمند شناسایی ظرفیت های مفهومی آن است. "مفهوم شناسی فقه سیاسی " به منظور شناسایی مفاهیم اصلی وفرعی ومطالعه سیر تحول آنها درطول تاریخ فقه سیاسی و در نهایت ارائه تحلیلی جامع از وضعیت مفهومی دانش سیاسی طراحی وارائه می گردد.
 
تبیین نقشه و گستره کلان پروژه :
این پروژه در دو مرحله انجام می گیرد:
  1. تدوین تک نگاری هایی درباره مفاهیم فقه سیاسی. در این مرحله با شناسایی مفاهیم اصلی وفرعی ومطالعه سیر تحول آنها درطول تاریخ فقه سیاسی، ابتدا درمقدمه­ای روش شناختی ،الگوی روش شناسی مورد نیاز در شناسایی مفاهیم فقه سیاسی را ارائه می گردد. به دیگرسخن، در این مرحله  تلاش می شود چگونگی شناسایی مفاهیم فقه سیاسی را توضیح داده، افزون براین، مفاهیم را در ارتباطی منسجم با یکدیگر و به گونه‌ای منظومه‌ای تبیین نماید. سپس ، براساس الگوی روش شناختی  مذکور، تقسیم بندی و طبقه بندی خاصی از مفاهیم ارائه می گردد. دراین طبقه بندی  تلاش می شود دو دسته از مفاهیم اصلی وفرعی بازشناسی شده، جایگاه هرکدام از این دو دسته مفاهیم در منظومه مفاهیم فقه سیاسی تبیین گردد. و در نهایت، پرو‍ژه به تفکیک و به صورت تک نگاری، مفاهیم مذکور را توضیح داده ،به بررسی تحول مفهومی پدید آمده در آنها می پردازد.
  2. تحلیل وضعیت مفهومی دانش فقه سیاسی. در این مرحله در یک نگاه کلی و تحلیلی به تک نگاری های انجام گرفته، وضعیت مفهومی دانش فقه سیاسی تحلیل می گردد. در برنامه زمانی 6 ساله، مرحله اول انجام می شود و مرحله دوم به برنامه بعدی موکول می شود. در ضمن در صورت شناسایی مفاهیم جدید در مرحله دوم انجام خواهد شد.


 
منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
کلمات کليدي
کلان پروژه
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 331
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما