سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۹۲)

سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۹۲) به قلم علیرضا زهیری به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شد.
کتاب حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای فهم تازه ای از شیوه زندگی سیاسی بر پایه هویت نگاشته شده است. سیاست هویت یا همان کنشهای سیاسی معطوف به هویت نگاشته شده است.
سیاست هویت یا همان کنشهای سیاسی معطوف به هویت نه تنها درک و تحلیل کنش نیروهای سیاسی ـ اجتماعی را بر پایه فهم آگاهانه هویت های ساخته شده در پی دارد، بلکه زمینه های کارآمد ساختن روندهای هویت سازی در جامعه ایرانی را فراهم می سازد.
نتیجه چنین امکانی کسب توانایی راهبردسازی برای افزایش ثبات سیاسی و انسجام و همنوایی ملی است.
اغلب کارزارهای سیاسی در ایران در سپهر گفتمان ها و هویتهای ناشی از آن رخ می دهد و در سایه سیاست هویت کنش های سیاسی معطوف به هویت تبیین می یابد، تجربه سیاسی در ایران عصر جمهوری اسلامی نشان می دهد گفتمان های سیاسی دولت ساز، دگرهای هویتی را به حاشیه رانده اند. کنشگران حاشیه ای نیز بر پایه هویت درون گفتمانشان به مواجهه با گفتمان مسلط دولت می پردازند.
منبع:

تاریخ خبر: 1398/6/31 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 391 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 392
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما