لیست آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

آثار منتشر شده

آثار پژوهشکده در دو نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و بوستان کتاب به چاپ رسیده است.

الف) آثار منتشر شده توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1. مردم سالاری دینی، مسعود پورفرد، 1384.

2. مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، سید صادق حقیقت، 1385.

3. چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، نجف لک زایی، 1385.

4. بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، شریف لک زایی، 1385.

5. جامعه گرایان و نقد لیبرالیسم، ترجمه جمعی از مترجمان، 1385.

6. سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص)، جمعی از محققان، 1386.

7. مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی، نجمه کیخا، 1386.

8. امکان فلسفه سیاسی اسلام، به اهتمام مرتضی یوسفی راد، 1386.

9. روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، به کوشش داود فیرحی، 1387.

10. صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، محمد پزشکی، 1387.

11. سکولاریسم اسلامی (نقدی بر دیدگاه روشنفکران  مسلمان)، منصور میراحمدی، 1387.

12. قواعد فقه سیاسی،روح الله شریعتی، 1387.

13. نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، سید سجاد ایزدهی، 1387.

14. مفهوم شناسی فلسفه سیاسی مشاء، مرتضی یوسفی راد، 1387.

15. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله ها)، به اهتمام شریف لک زایی، 1387.

16. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(دفتر اول: نشست‌ها و گفتگوها)،به اهتمام شریف لک زایی، 1387.

17. مناسبات قدرت و قانون در ایران معاصر، عصمت کیخا، 1388.

18. درآمدی بر الزامات تحول در حوزه علمیه «روحانیت، تهدیدها و فرصت ها»، رضا عیسی نیا، 1388.

19. جامعه شناسی فلسفه سیاسی، محسن رضوانی، 1388.

20. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات) جلد 1، به اهتمام شریف لک زایی، 1388.

21. آزادی و دانش، شریف لک زایی، 1389.

22. مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی، عبدالقادر حامد تیجانی، ترجمه و تعلیق مهران اسماعیلی و مشتاق‌الحلو، 1389.

23. مقدمه‌ای بر حکمت سیاسی متعالیه، ابوالحسن حسنی، 1389.

24. جمهوری اسلامی ایران و مسئله هویت ملی، علیرضا زهیری، 1389.

25. ولایت و رهبری در اسلام، سیدحسن طاهری خرم آبادی، 1389.

26.درس گفتارهای فقه سیاسی،منصور میراحمدی و دیگران، 1389.

27.درسنامه سیره سیاسی نبوی(مبانی،حکومت و رفتارسیاسی)،عبدالوهاب فراتی، 1389.

28.روحانیت و انقلاب اسلامی(دفتراول مجموعه نشست ها و گفتگوها)به اهتمام سیدجوادمیرخلیلی، 1389.

29.روحانیت و انقلاب اسلامی(جلد اول مجموعه مقالات) به اهتمام عبدالوهاب فراتی، 1389.

30.چکیده نشست ها و مقالات و گفتگوهای روحانیت و انقلاب اسلامی،به اهتمام پرویز کاظمی، 1389.

31.روحانیت و تجدد؛باتاکیدبرجریان‌های فکری سیاسی حوزه علمیه قم،عبدالوهاب فراتی، 1389.

32. چکیده آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی،به کوشش رجبعلی اسفندیار، 1389.

33. مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، علیرضا صدرا، 1389.

34. سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه (مجموعه مقالات) جلد دوم، به اهتمام شريف لک‌زايي، 1389.

35.سياست متعاليه از منظرحکمت متعاليه (مجموعه مقالات ) جلد سوم، به اهتمام شریف ‌لک‌زايی، 1390.

36. سياست متعاليه از منظرحکمت متعاليه (مجموعه مقالات ) جلد چهارم، به‌اهتمام شریف ‌لک‌زايی،1390.

37 مطالعات سیاسی دفتر اول فلسفه سیاسی، به کوشش رجبعلی اسفندیار، 1390.

38. مباحث سياسي بحارالانوار(ج1)، ابوالفضل سلطان محمدي، 1390.

39. تحولات سیاسی- اجتماعی ایران معاصر، نجف لک زایی، 1390.

40. امام خمینی برای نسل سوم، سیدعلی قادری،1390.

41. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر دوم: نشست ها و گفتگوها)، به اهتمام شریف لکزایی، 1390.

42.اندیشه سیاسی آخوند خراسانی،منصور میراحمدی، 1390.

43. پیامد سیاست‌‍ها و برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران،سیدمحمدتقی‌آل غفور، 1391.

 44. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر سوم: نشست‌ها و سخنرانی‌ها)،به اهتمام شریف لک‌زایی، 1391.

45.انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی،احمدرضا یزدانی مقدم، 1391.

46.بغی و تمرد در حکومت اسلامی، مهدی پورحسین، 1391.

47.درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه،سیدخلیل الرحمان طوسی، 1392.

48.موانع و فرصت‌های همگرایی در جهان اسلام،محمد ستوده و جمعی از پژوهشگران، 1392.

49. نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی، سیدسجاد ایزدهی، 1392.

50.مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن، ابوالحسن حسنی و جمعی از پژوهشگران، 1392.

51. درآمدی برفلسفه سیاسی صدرالمتالهین،سیدخلیل الرحمان طوسی، 1393.

52.چشم انداز دانش سیاسی در ایران معاصر،به اهتمام رضا عیسی نیا، 1393.

53. عرصه عمومی و خصوصی در فقه سیاسی، محمد پزشگی، 1393.

54. نقد و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، محمد ستوده و جمعی از پژوهشگران، 1393.

55. تمایزات فقه و فقه سیاسی، به اهتمام علی اصغر نصرتی، 1393.

56. عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر، سیدمحمدرضا شریعتمدار، 1393.

57. نقد و ارزیابی عرفی گرایی، محمد جواد نوروزی،1393.

58. اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)و نسل سوم انقلاب اسلامی، علی اکبری معلم، 1393.

59. جمهوری اسلامی ایران و شهروندی، رضا عیسی‌نیا، بهار 1394.

60. العالمیه الاسلامیه، عبدالکریم آل نجف، 1394.

61. انتخابات از نگاه فقه، روح الله شریعتی، 1394.

62. دانش‌سیاسی در ایران(مجموعه گفتگوها)، به اهتمام عبدالوهاب فراتی، 1394.

63. مبانی فلسفه سیاسی مشاء، مرتضی یوسفی‌راد، 1394.

64.هرمنوتیک و اجتهاد، سید کاظم سید باقری، 1394 .

65. روحانیت و انقلاب اسلامی، عبدالوهاب فراتی ج2 مجموعه مقالات، 1394 .

66. مباحث سیاسی بحارالانوار(جلد دوم) ابوالفضل سلطان محمدی، 1394 .

67. درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی، احمد واعظی، 1395 .

68. اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان، علی خالقی، 1395.

69. تحلیلی بر ابعاد سیاسی – حقوقی فاجعه منا(مجموعه مقالات)، به اهتمام مختار شیخ‌حسینی و همت بدرآبادی، 1395.

70. مقایسه کارکرد سیاسی روحانیت شیعه و روحانیت کاتولیک، رضا عیسی‌نیا، 1395.

71. استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران، رضا عیسی نیا، 1395.

72. دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی، محمد پزشگی، 1395.

73. جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلامی،احمدرضا یزدانی مقدم، 1395.

74. فلسفه سیاسی صدرالمتألهین،          شریف لک زایی ،1395.

75. جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان، محمد عارف فصیحی دولتشاهی، 1395.

76. آرمان‌شهر مهدوی، محمدسلمان، 1396.

77.خوانش متون سیاسی حکمت متعالیه، علیرضا صدرا، 1396.

78. روایات سیاسی حکومتی غررالحکم، سید سجاد ایزدهی، 1396.

79. پرتوی از رهبری انقلاب اسلامی، علی آقاپیروز،1396.

80. آرمان شهر مهدوی، محمد سلمان، 1396.

 81خوانش متون سیاسی حکمت متعالیه، علیرضا صدرا، 1396.

82. تأملات فلسفه سیاسی معاصر، مرتضی یوسفی راد،1396.

83. حوزه انقلابی و مسئولیت های ملی و فراملی (مجموعه مقالات ج 1) ، محمود فلاح،1396.

84. حوزه انقلابی و مسئولیت های ملی و فراملی (مجموعه مقالات ج 2) ، محمود فلاح، 1396.

85. حوزه انقلابی و مسئولیت های ملی و فراملی نشست‌ها، همت بدرآبادی،1396.

86. مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه، نجمه کیخا، 1397

 .87درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر، شریف لک زایی، 1397

88. بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل و قوانین افغانستان، سیدامیرحسین حسینی، 1397

89. دفتر مطالعات فقه سیاسی(مجموعه نشست ها و گفتگوها)، محمود فلاح، 1397

90. جمهوری اسلامی و مساله کارآمدی، علیرضا زهیری، 1397

91. پرسش‌هایی در باب چیستی و عملکرد انقلاب اسلامی، مختارشیخ حسینی و جمعی از محققان،1397

92. هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران، میثم بلباسی،1397

93. ظرفیت‌های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی در ایران معاصر، راضیه زارعی،1397

94. انقلاب اسلامی و انتخابات، محسن جبارنژاد، 1397

95.مؤلفه هاو ارزش های اساسی انقلاب اسلامی ایران، رجبعلی اسفندیار، 1397

96.انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی و اسلامی، سید جواد میرخلیلی، 1397

97.اندیشه سیاسی علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی، محمد رضا ملایی، 1397

98. سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران، علیرضا زهیری،1398

99. فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه، محمد پزشگی، 1398

100. سیر تطور هویت‌یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد، عبدالمجید مبلغی، 1398

101. صدور انقلاب اسلامی فرصت ها و چالش ها، غلامرضا عراقی، پاییز 1398
102. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(دفتر چهارم مجموعه نشست ها)، به اهتمام شریف لک زایی، پاییز 1398

103.تاثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، علی آقاجانی، پاییز
1398

104. سیاست
متعالیه از منظر حکمت متعالیه(دفتر چهارم / نشست ها)، شریف لک زایی، پاییز 1398
105. چیستی فلسفه سیاسی مشاء، مرتضی یوسفی راد، 1399
106. موضوع شناسی و مساله یابی ولایت فقیه در حوزه های علمیه، عبدالله نظر زاده ، بهار 1399
107. مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هادی حاجی زاده، تابستان 1399
108
. منتخب نصوص فقه السیاسی الشیعی، علی خالقی ، پاییز 1399
109. زبان و ناسازه ها در سخن مشروطه، عباس حیدری بهنوئیه، زمستان 1399

110. ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، بهار 1400، امیر محمد حاجی یوسفی

ب) آثار منتشر شده توسط موسسه بوستان کتاب

1. میزان الملوک و الطوایف و صراط المستقیم فی سلوک الخلائف، سید جعفر دارابی کشفی، به کوشش: عبدالوهاب فراتی 1375.

2. اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، عبدالوهاب فراتی،1387.

3. زبان سیاسی اسلام، برنارد لوئیس، ترجمه غلامرضا بهروز لک، 1378.

4. اندیشه سیاسی محقق اردبیلی، علی خالقی، 1379.

5. مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان، فرانس روزنتال، ترجمه منصور میراحمدی، 1379.

6. اندیشه سیاسی اخوان الصفا، علی فریدونی، 1380.

7. اندیشه سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی، مرتضی یوسفی راد، 1380.

8. اندیشه سیاسی شیخ طوسی، سید محمدرضا  موسویان، 1380.

9. اندیشه سیاسی فارابی، محسن مهاجرنیا، 1380.

10. اندیشه سیاسی فیض کاشانی، علی خالقی، 1380.

11. اندیشه سیاسی محقق حلّی، روح اللّه شریعتی، 1380.

12. اندیشه سیاسی محقق سبزواری، نجف لک زایی، 1380.

13. اندیشه سیاسی محقق کرکی، سید محمدعلی حسینی زاده، 1380.

14. اندیشه سیاسی مسکویه، محسن مهاجرنیا، 1380.

15. آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، منصور میراحمدی، 1381.

16. اندیشه سیاسی آیه الله مطهری، به کوشش: نجف لک زایی و دیگران، 1381.

17. اندیشه سیاسی صدر المتالهین، نجف لک زایی، 1381.

18. اندیشه سیاسی علامه مجلسی، ابوالفضل سلطان محمدی ، 1381.

19. تحفه الملوک: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی، جعفر دارابی کشفی، به کوشش: عبدالوهاب فراتی، 1381.

20. حقوق و وظایف غیرمسلمان در جامعه اسلامی، روح الله شریعتی، 1381.

21. روضه الانوار عباسی: مبانی اندیشه سیاسی و آیین مملکتداری، محقق سبزواری، به کوشش: نجف لک‌زایی، 1381.

22. آزادی در فقه و حدود آن، محمدحسن قدردان قراملکی، 1382.

23. اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری، علی فریدونی، 1382.

24. اندیشه سیاسی جمال الدین محمد خوانساری، ابوالفضل سلطان محمدی، 1382.

25. اندیشه سیاسی شهید ثانی، سید محمدرضا موسویان، 1382.

26. مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، سید عبدالقیوم سجادی، 1382.

27. چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی، محمد پزشکی، 1383.

28. درآمدی بر اسلام و جهانی شدن، سید عبدالقیوم سجادی، 1383.

29. ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسلام، حسن عباس حسن، ترجمه مصطفی فضائلی، 1383.

30. جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی، سید محسن آل غفور، 1384.

31. اندیشه سیاسی در گفتمان علوی، جمعی از نویسندگان، 1384.

32. مسئله شناسی مطالعات سیاسی اسلامی، سید صادق حقیقت، 1384.

33. دوام اندیشه سیاسی در ایران، سید محمد ناصر تقوی، 1384.

34. اندیشه سیاسی فاضل مقداد، سید محمدرضا موسویان، 1384.

35. اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی، سید سجاد ایزدهی، 1384.

36. اندیشه سیاسی صاحب جواهر، سید سجاد ایزدهی، 1384.

37. اندیشه سیاسی علامه محمد تقی جعفری، مرتضی یوسفی راد، 1385.

38. اندیشه سیاسی نعمت الله جزایری، محمداکرم عارفی، 1385.

39. وجوه سیاسی فلسفه شیخ اشراق، رجبعلی اسفندیار، 1385.

40. اندیشه سیاسی قطب الدین شیرازی، مرتضی یوسفی راد، 1386.

41. اندیشه سیاسی شهید مدرس، رضا عیسی نیا، 1386.

42. اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی، مرتضی یوسفی راد، 1386.

43. اندیشه سیاسی علامه وحید بهبهانی، ابوالفضل سلطان محمدی، 1386.

44. اندیشه سیاسی ملامحمد مهدی نراقی، محمد اکرم عارفی، 1386.

45. اندیشه سیاسی ابن ادریس حلی، علی خالقی، 1386.

46. اندیشه سیاسی میرزای قمی، سید رضا مهدی نژاد، 1386.

47. اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (دفتر اول)، جمعی از محققان، 1386.

48. اندیشه سیاسی آیه الله میرزا محمد حسین نائینی، عباس حیدری بهنوئیه، 1386.

49. اندیشه سیاسی آیه الله خوئی، محمد اکرم عارفی، 1386.

50. اندیشه سیاسی طبرسی، محمداکرم عارفی، 1387.

51. اندیشه سیاسی علامه شیخ یوسف بحرانی، روح الله شریعتی، 1387.

52. اندیشه سیاسی شرف الدین، به کوشش محمد پزشکی، 1387.

53. اندیشه سیاسی جلال الدین دوانی، مرتضی یوسفی راد، 1387.

54. اندیشه سیاسی سید مرتضی، محمود شفیعی، 1388.

55. اندیشه سیاسی آیت الله سید محمد کاظم یزدی، روح الله شریعتی، 1388.

56. اندیشه سیاسی فخر المحققین، سید محمدرضا موسویان، 1388.

57. اندیشه سیاسی ابوریحان بیرونی، غلامحسن مقیمی، 1388.

58. اندیشه سیاسی شیخ مفید و ابو الصلاح حلبی، علی خالقی، 1388.

59. اندیشه سیاسی شیخ عبد الکریم زنجانی، یوسف خان محمدی، 1388.

60. اندیشه سیاسی علی نقی کمره ای و فاضل هندی، علی خالقی، 1388.

61.اندیشه سیاسی سیدمحسن طباطبایی(حکیم)سیدمحمدرضا موسویان،1389.

62. اندیشه سیاسی ابن رشد، محمد سلمان،1390.

63. درآمدی بر سیاست و حکومت در عرفان اسلامی، قادر فاضلی،1392.

64. اندیشه سیاسی علامه محمدحسین کاشف‌الغطاء، سیدجواد میرخلیلی،تابستان، 1396
65. اندیشه سیاسی شیخ جعفر کاشف الغطاء،  محمد عارف فصیحی دولت شاهی، 1399

66. اندیشه سیاسی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، محمد سلمان،  1399

ج:آثار منتشر شده پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به زبان عربی

1. آفاق الفکر السیاسی عند الشیخ الطوسی،         محمدرضا موسویان، 1425هـ.ق مؤسسه‌دائرة‌المعارف‌فقه اسلامی

2.آفاق الفکر السیاسی عند مسکویه رازی، محسن مهاجرنیا،          1425 هـ.ق مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بیروت

3.آفاق الفکر السیاسی للسیّد محمدباقر الصدر، مسعود عبدالحسین پورفرد، 1425 هـ . قدارالهدی

4. آفاق الفکر السیاسی عند ابی الحسن عامری،علی فریدونی        ،1426 هـ.ق، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

5. آفاق الفکر السیاسی عند الاستاد الشهید المطهری،نجف لک زایی،         1426 هـ.ق، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

6. آفاق الفکر السیاسی عندصدرالمتألهین،نجف لک زایی،1426 هـ . ق ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی

7.آفاق الفکر السیاسی عند العلامه المجلسی،ابوالفضل سلطان-محمدی،1426 هـ . ق، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

8. آفاق الفکر السیاسی عند السبزواری، نجف لک زایی،1426 هـ . ق،مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

9.آفاق الفکر السیاسی عند الکرکی،محمدعلی حسینی‌زاده،1426 هـ . ق مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

10.آفاق الفکر السیاسی عند اخوان الصفا،علی فریدونی،1427 هـ . ق        مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

11.آفاق الفکر السیاسی عند جمال الدین الخوانساری، ابوالفضل سلطان-محمدی،1427 هـ . ق        مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

12.آفاق الفکر السیاسی عندالحکیم الفارابی،محسن مهاجرنیا،1427 هـ . ق مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

13.آفاق الفکر السیاسی عندالفاضل المقداد السیوری،السید محمدرضا موسویان،1427 هـ . ق، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی

14.آفاق الفکر السیاسی عندالفیض الکاشانی،علی خالقی،1427 هـ . ق مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

15.آفاق الفکر السیاسی عندالمحقق الاردبیلی،علی خالقی،1427 هـ . ق مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

16.آفاق الفکر السیاسی عندالمحقق الحلی،         روح الله شریعتی،1427 هـ . ق مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی

17.آفاق الفکر السیاسی عندالخواجه نصیرالدین الطوسی،مرتضی یوسفی راد،1429 هـ . ق مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.

18.آفاق الفکر السیاسی عندالسید جعفر الکشفی،عبدالوهاب فراتی،1429 هـ . ق مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.

19.آفاق الفکر السیاسی عندالشهید الثانی،السید محمدرضا موسویان، 1429 هـ . ق مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.

20.السیاسة الخارجیة للدولة الإسلامیة(أسسها، أصولها، أهدافها)السید صادق حقیقت، 1434 هـ . ق مرکز الهدف للدراسات.

21.الرَّقابة علی السُّلطة فی الفقه السِّیاسیّ، سجّاد إیزَدَّهی،1434 هـ . ق مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی.

22.العلمانیة الاسلامیة(عرض نقدی للفکر الإسلامی المعاصر)منصور میراحمدی، 1435 هـ . ق دارالمعارف الحکمیة.

23.اشکالیة العلاقة بین السیاسة الدینیة والنظام الملکی(الفکر والأداءالسیاسی لعلماء الشیعة فی العصر الصفوی نموذجا)، نجف لک‌زایی، 01435 هـ .ق دارالمعارف الحکمیة.

24.ماهیّة الفلسفة السیاسیّة فی الحضارة الإسلامیّة،محمّد بزشکی،1436 هـ . ق مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی.

25. الولایه و القیاده فی‌الاسلام، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، ترجمة:وائل العلی، بیروت، 1435هـ .ق، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی.

26. مدخل الی ماهیه الفلسفه الاسلامیه، گروهی از محققین، بیروت، 1438هـ .ق، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی.

27. قواعد الفقه السیاسی، روح‌الله شریعتی، ترجمه وائل علی، بیروت، 1438هـ .ق، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1243
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما