اخبار
1
نشست علمی «جایگاه دولت کارآمد در آرای فقهی فقهای امامیه با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)»(99/12/17) گروه فقه سیاسی در نظر دارد نشست علمی «جایگاه دولت کارآمد در آرای فقهی فقهای امامیه با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی و دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی جلالی اصل برگزار نماید.

مکان: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سالن شهید سلیمانی

زمان: تاریخ: یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت45/12 الی 14
لینک جلسه: dte.bz/danaee