گزارش پیش‌اجلاسیه دوم نظریه «آئینگی وحی، حکومت و قانون در سنت فلسفه اسلامی

پیش‌اجلاسیه دوم نظریه «آئینگی وحی، حکومت و قانون در سنت فلسفه اسلامی» در تاریخ 22/03/1399 برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز گردید و دبیر جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران مصوبه پیش‌اجلاسیه اول را قرائت نمود و از ارائه‌کننده نظریه جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای یزدانی مقدم خواست به مدت 20 دقیقه مباحث خود را مطرح نماید.

حجت‌الاسلام و المسلمین آقای یزدانی مقدم در توضیح نظریه خود گفت: «آئینگی وحی الهی به مثابه یک نظریه تکاملی فلسفه سیاسی درباره تبیین وحی و نسبت آن با حکومت و قانون» است. پرسش اصلی مقاله/نظریه آن است که «استفاده و استنباط از وحی برای شرایط و مقتضیات تاریخی تمدنی و فرهنگی متفاوت چگونه است؟». مدعای مقاله/نظریه این است که: پیامبر همچون آئینه‌ای، حقایق عقلی را با وحی الهی دریافت و به مردم ارائه می‌کند. با توجه به آئینه بودن نفس شریف پیامبر در دریافت وحی الهی، و نقش آئینه در بازنمایی حقیقت دریافتی، پیامبر حقایق دریافتی را به تناسب شرایط فرهنگی و تمدنی و اجتماعی و ...؛ به مردم رسانده است. ازین‌رو پیامبر در شرایطی متفاوت، پیام الهی را به تناسب شرایط جدید در اختیار مردم قرار می‌دهد. به همین ترتیب در صورت انتقال وحی آن پیامبر به شرایط جدید؛ استنباط احکام الهی در شرایط جدید نیازمند تفقه و تعقل و اجتهاد است. این نظریه در چارچوب فلسفه سیاسی فارابی و ابن سینا ارائه می‌شود. نظریه، حاصل تأمل در نظریه‌های وحی در فلسفه سیاسی و متون مربوطه و تحلیل آنهاست.

نتایج نظریه آن است که: حقیقت جان آدمی که ناطقه اوست وحی را دریافت می‌کند. آنچه توسط ناطقه دریافت می‌شود، حقایق کلی عقلی است که در طی فرآیند درونی پیامبر به حقایق جزئی هم تبدیل می‌شود. بنابراین از نتایج نظریه؛ عقلانی بودن دین و امکان عقل ورزی در دین است. تأثیر نظریه در طرح و نتیجه موضوعاتی مانند مناسبات دین و فلسفه سیاسی، دین و سیاست، تحلیل و بررسی دین و شریعت، فلسفه تشریع و قانونگذاری، ویژگی‌ها و وظایف حاکم و حکومت، مقاصد نهایی قانون و چگونگی تفسیر متن وحیانی؛ خود را نشان می‌دهد.

این نظریه؛ راهی برای عقل ورزی در جهت حلّ معضلات نظام جمهوری اسلامی می‌گشاید و از این طریق کارآمدی نظام را افزایش می‌دهد؛ به پرسش‌ها و دیدگاه‌های رقیب درباره وحی پاسخ می‌گوید؛ از دیدگاه عدلیه و قرار داشتن عدل در سلسله علل احکام پشتیبانی می‌کند؛ از نظریه امام راحل(ره) درباره کارکرد ولایت فقیه و مقتضیات زمان و مکان پشتیبانی می‌کند؛ نسبت میان فلسفه و فلسفه سیاسی و نیازهای سیاسی اجتماعی را پی می‌گیرد و امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه اسلامی را نشان می‌دهد؛ سرشت و سرنوشت متفاوت فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی غرب و اصالت و استقلال فلسفه سیاسی اسلامی را نشان می‌دهد؛ بر عقل ورزی در فلسفه سیاسی اسلامی تأکید می‌کند.

دکتر رجبعلی اسفندیار، دبیر علمی جلسه پیشنهاد نمود ناقدان هر یک به مدت 15 دقیقه مباحث خود را مطرح نمایند.

دکتر میرموسوی ضمن تشکر از ارائه‌کننده محترم در تتبع فراوان و کوشش بلیغ، نقد خود را در چند محور بیان کردد. ایشان تأکید نمودند که مباحث آقای دکتر یزدانی‌مقدم استعداد یک نظریه را دارد لکن مباحث ایشان همچنان با استواری لازم برای یک نظریه فاصله دارد. محتوای مباحث مطرح شده به دنبال یک کلان نظریه است و مقداری دامنه آن بلندپروازانه است. ایشان با همدلی با مباحث آقای دکتر یزدانی‌مقدم تأکید نمودند که لازم است کارکرد و توانایی‌های نظریه‌ برای حل مشکل علمی جامعه روشن شود. دکتر میر موسوی برای تبیین معنای نظریه از دو تشبیه لنز دوربین و نقشه استفاده نمودند که ارائه‌دهنده محترم می تواند با بهره گیری از آن، سه ویژگی را برای نظریه خود حفظ نماید:

  1. همانند یک نقشه نمی‌توان تمامی ویژگی‌ها و جزئیات را بیان نمود همچنانکه به یک قسمت خاص نیز نمی‌شود توجه کرد.
  2. دقت لازم مورد نیاز است.
  3. آن‌چه که بیان می‌شود دارای اهمیت باشد و مسائل پیش‌پا افتاده نباشد.

بر این اساس تأکید نمودند که نظریه مذکور نیازمند استدلال قوی و شواهد می‌باشد.

دکتر میراحمدی: ضمن تشکر از ارائه‌دهنده نظریه به چند ابهام در متن اشاره کرد:

  1. تعبیری در متن وجود دارد که پیامبر دریافت‌کننده وحی است و وحی در او به حقایق درونی تبدیل می‌شود، چگونه این دریافت انجام می‌شود. آیا پیامبر صرفاً دریافت‌کننده حقایق کلی است یا حقایق جزئی را نیز دریافت می‌کند؟ آیا در احکام جزئی شرعی دریافت صورت می‌گیرد؟
  2. تعبیری در متن وجود دارد که «حقایق در آئینه وجود پیامبر بازتاب می‌یابد. بدین ترتیب از اقتضائات شخصی، تمدنی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود شریف رسول اکرم(ص) رنگ و اثر گرفته و متأثر می‌شود». آیا این تأثیرپذیری بر پیش‌فرض نیز تأثیر دارد؟ کلاً به دو چیزتصریح شده‌است دریافت و ابلاغ، بین دریافت و ابلاغ نوسان وجود دارد.
  3. ابهام سوم مربوط به بحث خواب است، در یک جایی بحثی را مطرح کردید که تفکیک عالم خلق و عالم عقل است. آنچه که در خواب اتفاق می‌افتد در عالم خلق است یا عقل؟ اگر بگویید عالم خلق نظریه شما نیز در عالم ناقدسی است.
  4. ادعایی مطرح شده است که عقل را از منظر فارابی و ابن‌سینا، عقل جمعی می‌دانید، در حالی که عقل نبی و فیلسوف نمی‌تواند عقل جمعی باشد. برداشت من این است که در فلسفه سیاسی عقل فردی را مطرح می‌کنند.

علاوه بر ابهام‌های مذکور لازم است برای روشن شدن نظریه چند کار انجام شود. افزون بر مطالب مطرح شده توسط دکتر میرموسوی، لازم است گزاره‌های نظریه جدا شود و رابطه معناداری برای آن‌ها درست شود. در قالب محتوا بحث خوبی ارائه شده‌است ولی در قالب نظریه گزاره‌ها هنوز جای کار دارد.

نکته پایانی برخی موارد جزئی است از جمله تعبیر بازسازی و برسازی، روشن شود که این تعابیر مترادف است یا متفاوت‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین آقای قدردان قراملکی، به برخی مباحث کلامی موجود در نظریه پرداخت. این که وحی در قانون و حکومت مؤثراست، مطلب جدیدی نیست، بحث بعدی آینه بودن وحی است، آینه منعکس‌کننده است اگر وحی آئیینگی داشته باشد یعنی از ضمیر نبوی به عینه به مردم منعکس می‌شود، در حالی که تصرف می‌کند، ایشان در ادامه به برخی ابهام‌ها در نتایج کلی، نظریه رقیب و برخی تعابیر در متن پرداختند.

حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لک‌زایی با نگاه همدلانه با ارائه‌کننده نظریه، تبیین جدیدی از نظریه فارابی در خصوص وحی بیان کرد و برداشت خود از نظریه را صورت‌بندی فارابی و ابن‌سینا درباره وحی و چگونگی نسبت آن با فلسفه سیاسی اسلامی بیان کرد و با ذکر چهار دسته فضایل به توضیح مطالب خود پرداخت. دکتر لک‌زایی نیز تأکید نمودند که این نظریه نیازمند شبکه مفهومی و تقریر آن در کل بحث است.

در ادامه جلسه داوران محترم مطالب توضیحی خود را بیان نمودند و در پایان آقای دکتر یزدانی مقدم در 15 دقیقه پایانی با اشاره به چارچوب نظری خود که فلسفه سیاسی اسلامی است به توضیح مطالب خود پرداخت.

منبع:

تاریخ خبر: 1399/4/1 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 222 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 223
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما