آثار و دستاوردها

کتاب ها

کارگاه ها

نشست ها

مقالات

کتاب ها
تاثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی ج.ا.ا
 • 1398/9/30 شنبه تاثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی ج.ا.ا
  اثر حاضر به دنبال بررسی تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت‌های سیاسی در دوره تأسیس، تثبیت، سازندگی - اصلاحات و اصول گرایی جمهوری اسلامی است. از دیدگاه نویسنده، مؤلفه‌های کلام سیاسی متأثر از زمینه‌های ذهنی و عینی است که در صورت بندی جریان‌ها و جناح‌های سیاسی - فکری جمهوری اسلامی نقش اساسی داشته است. از منظر الگوی روشی این اثر، افزوده شدن بی ضابطه مناقشات کلام سیاسی موجب بی قاعده‌گی در رقابت‌های سیاسی و تعادل آن موجب کاهش بی قاعده‌گی در رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی بوده است. از این رو، راهکارهای کلانی چون پی جویی کلام سیاسی اعتدالی- انفکاکی، تمهید مشارکت سیاسی حداکثری، تکثر سیاسی هنجارمند می تواند در مدیریت رقابت های سیاسی مؤثر باشد.
صدور انقلاب اسلامی فرصت ها و جالش ها
 • 1398/9/27 چهارشنبه صدور انقلاب اسلامی فرصت ها و جالش ها
  صدور انقلاب اسلامی از اصول راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود در حالی که نه تنها در حوزه عمل بلکه حتی در حوزه نظر نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اثر حاضر تلاش کرده است تا از طریق شناخت و تحلیل فرایند صدور انقلاب، راهبردهایی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تدوین و پیشنهاد نماید.
سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد
 • 1398/7/14 يكشنبه سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد
  اﻳﻦ ﻛﺘﺎب بیانگر ﺗﻼﺷﻰ است برای فهم و شناسایی زمینه های ﻣﺆﺛﺮ در تاریخ تطور شیعه از آغاز ﺗﺎ حمله سلجوقیان به بغداد و پایان مکتب عقل گرای شیعه در این شهر. تلاش نگارنده آن بوده است تا در راه آشکارسازی ﻣﻌـﺎﻧﻰ بعضا ﺿـﻤﻨﻰ و گاه ﺻﺮﻳﺢ شیعه در این دوران پراهمیت گام بردارد و به توضیح وجوه مختلف، و در مواقعی نامرئی، اندیشه/عمل شیعی در این مهم ترین دوران بروز و ظهور آن بپردازد. کتاب چهار نظام آگاهی را در تاریخ شیعه نخستین معرفی می کند و گسترش عقلانیت شیعی را در ارتباط با مناسبات سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و هویتی به بحث می نهد.
 فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه
 • 1398/7/7 يكشنبه فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه
  هدف کتاب حاضر بررسی انتقادی ایده یارادیمیک بودن فلسفه صدرایی برای علم سیاست است. مدعای نوشته حاضر خام بودن این ایده برای علم سیاست است. مستدل ساختن این ایده در شکل کنونی نیازمند اطلاعاتی مقدماتی است؛ اطلاعاتی که از فلسفه اسلامی درباره سعه و طبق دامنه نظریه های سیاسی، کشف الگوهای فلسفی و اکتشافی در موضوعات سیاسی، فقدان ارزشهای مشترک علمی مورد توافق دانشمندان علم سیاست و راه حل های پیشنهادی برای حل برخی از مشکله های سیاسی، فقدان تحقیقات سیاسی کاربردی مبتنی برعوامل مزبور نیز این ایده را به ایده ای خام تبدیل کرده است.
سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۹۲)

کارگاه ها
کارگاه سیاستگذاری عمومی و کارآمدی(98/7/11)
 • 1398/7/14 يكشنبه کارگاه سیاستگذاری عمومی و کارآمدی(98/7/11)
  با حضور اعضای پژوهشکده علوم و امدیشه سیاسی و تعدادی از دانشجویان این رشته، با تدریس دکتر اشتریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران پنج شنبه 11 مهر 98 از ساعت 9 الی 17 در سالن جلسات دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد.
کارگاه الگوی کلان اندیشه سیاسی(97/12/9)
کارگاه شیوه راهبرد نویسی در پروژه‎های ناظر به کارآمدی(96/10/9)

نشست ها
سلسله درس گفتارهای حکمرانی در قرآن(1400/06/27)
نشست علمی حکمرانی در قرآن جلسه 46 برگزار شد(99/09/29)
نشست علمی حکمرانی در قرآن جلسه 44 برگزار شد
 • 1399/9/16 يكشنبه نشست علمی حکمرانی در قرآن جلسه 44 برگزار شد
  نشست علمی حکمرانی در قرآن جلسه چهل و چهارم در تاریخ 15 آذر 99 به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی برگزار شد
جلسه حکمرانی در قرآن برگزار شد(99/08/03)
جلسه حکمرانی در قرآن برگزار شد(99/6/1)

مقالات
دکتر مختار شیخ حسینی
دکتر علیرضا زهیری
دکتر علی اکبری معلّم
دکتر رضا عیسی‌نیا
لیست آثار منتشر شده گروه علوم سیاسی
معرفی مدیر گروه علوم سیاسی
معرفی گروه علوم سیاسی
انقلاب اسلامي ايران
کلان پروژه انديشه سياسي متفكران مسلمان
[Part_Search]
[Part_Adv]
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما