آثار و دستاوردها

کتاب ها

کارگاه ها

نشست ها

مقالات

کتاب ها
اندیشه سیاسی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی
زبان و ناسازه ها در سخن مشروطه منتشر شد
 • 1399/12/13 چهارشنبه تازه ترین اثر گروه فلسفه سیاسی؛ زبان و ناسازه ها در سخن مشروطه منتشر شد
  زبان مشروطه‌خواهی با نیروی یكسان‌كننده و هیجان‌ساز خود، ائتلافی از گروه‌های متفاوت پدید آورد و گروه‌هایی با دنیای زندگی و افق فکری متفاوت را به كنش معطوف به اصلاح در قواعد نظم سلطانی وادار کرد؛ اما به‌تدریج نیروهای آن تقلیل یافت. تقلیل نیروها ناشی از ابهام و سیالیت واژه‌ها بود که اتاق بصری در سخن مشروطه را با اختلال روبرو ساخت. در پرتو اشكال زندگی و منطق‌های متفاوت، فهم‌ها و سازماندهی‌های مفهومی و بیان‌های ناهمگون در مورد سیاست پدیدار شد؛ نیز اندیشه سیاسی آشفته آشکار و تعارضات در حوزه عمل جلوه‌گر شد و به‌تدریج استبداد رضاخانی میدان‌دار گردید.
چیستی فلسفه سیاسی مشاء منتشر شد
 • 1399/6/20 پنجشنبه چیستی فلسفه سیاسی مشاء منتشر شد
  فلسفه سیاسی مشاء یک نظریه متناسب و متأثر از وحی و آموزه های دینی در زمینه سامان دهی زندگی مدنی با هدف نیل انسان به سعادت در دو حیات دنیوی و اخروی است. چنین فلسفۀ سیاسی بر پایه فلسفه حق و احقاق و اعطاء آن بوده و بر پایه دانش حکمت و قانونِ شریعت هویت می¬یابد و مولّد نوعی از نظم و نظام سیاسی است که با ایجاد اعتدال، از سویی کارکردش توجیه، تبیین و اعطاء حقوق فردی و مدنی افراد جامعه بوده و از سوی دیگر رشد و پیشرفت همراه با تعادل، توازن، ثبات، آرامش و تعالی انسان را در پی دارد.
کتاب امنیت متعالیه منتشر شد
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(دفتر چهارم / نشست ها)
 • 1398/9/27 چهارشنبه سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(دفتر چهارم / نشست ها)
  حکمت متعالیه امروزه یکی از مکتب¬های پرطرفدار فلسفه اسلامی به شمار می¬آید که تداوم بخش حیات فلسفی در جهان اسلام و ایران است. متفکران بنامی را می¬توان نام برد که در شمار شارحان و مفسران بزرگ این حکمت نوپدید بوده¬اند. با این همه آن چنان که باید تمامی ابعاد حکمت متعالیه به ویژه ابعاد سیاسی آن، مورد توجه، بررسی و پژوهش واقع نشده است. سخنرانی¬های دفتر چهارم که در قالب نشست¬های علمی ارائه شده است، بر آن است تا ضمن برجسته سازی ابعاد سیاسی حکمت متعالیه در مسیر توانمندسازی و غنای فلسفه سیاسی اسلامی گام بردارد.

کارگاه ها

نشست ها
نشست جایگاه و ظرفیت فقه در تبیین دولت کارآمد و نسبت آن با رویکرد جامعه شناختی
برگزاری کرسی ترویجی عدالت در حکمت متعالیه(99/11/29)
کرسی علمی تحلیل نظریه رویا از منظر فلسفه سیاسی
برگزاری کرسی علمی درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی از منظر حکمای حکمت متعالیه
برگزاری کرسی علمی وجه انضمامی حکمت سیاسی متعالیه در تجربه حکمرانی ج.ا.ا

مقالات
دکتر محمد پزشگی
دکتر شریف لک زایی
دکتر رجبعلی اسفندیار
دکتر مرتضى یوسفى‏ راد
دکتر احمدرضا یزدانی ­مقدم
لیست آثار منتشر شده گروه فلسفه سیاسی
معرفی مدیر گروه فلسفه سیاسی
معرفی گروه فلسفه سیاسی
کلان پروژه انديشه سياسي متفكران مسلمان
فلسفه سياسي علامه طباطبائي
[Part_Search]
[Part_Adv]
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما