عیسی نیا
1391/6/19 يكشنبه   دکتر رضا عیسی‌نیا
محل كار  پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زندگی‌نامه علمیِ رضا عيسی‌نيا قاسم‌آبادDescription: عيسي نيا قاسم آباد - رضا

رضا عيسی‌نيا قاسم آباد، فرزند ولی‌ا... به شماره شناسنامه 956 متولد نهم مهر 1343

دارای مداراک

 1.  مدارک دانشگاهی و حوزوی

الف : کارشناسی رشته علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم "ع"، 1373

ب: کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، 1379

ج: دکترای علوم سیاسی  دانشگاه باقر العلوم (86-87)

د: حوزوی ( کتبی پایه نهم و شفاهی پایه چهارم) سال 1375-1376.

2-  کارهای پژوهشی

الف ) کتاب

 1.   انديشه سياسی شهيد مدرس، چاپ شده توسط کانون جوانان، پژوهشگاه فرهنگ انديشه سال 81 ( واندیشه سیاسی شهید مدرس چاپ شده توسط پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی ، چاپ دوم 1386)
 2.  روحانيت تهديدها و فرصت‌ها، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده علوم و انديشه سياسی 1385.
 3.  انقلاب و مقاومت اسلامی در سیره امام خمینی ؛ موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ، 1386
 4. چشم‌انداز دانش سیاسی در ایران( مجموعه مقالات)،پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، 1392.
 5. جمهوری اسلامی ایران و شهروندی(مبانی و اصول)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، 1394

 1. مقایسه کارکرد سیاسی روحانیت شیعه و کاتولیک، پژوهشکده علوم سیاسی ، 1395
 2. استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، 1395.
 3. اخلاق سیاست‌ورزی، پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی ، 1396

ب) مقالات

- مقالات چاپ شده در مجلات

1-  بايستی‌های علوم سياسی در ايران _ گرايش انقلاب اسلامی ايران، ارائه شده به دفتر نهضت نرم‌افزاری و چاپ شده در فصلنامه علوم سياسی زمستان 84

 1. دين و سياست، گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1382 . مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3- راههای تداوم نسل انقلاب اسلامی ايران از نگاه امام خمينی، ارائه شده به همايش ملی مناسبات نسلی آذر 82 و چاپ شده در مجله حضور سال 84

4 امام و ادبيات پايداری، ارائه شده به همايش ادبيات پايداری کرمان، مقاله برگزيده همايش، سال 84 و چاپ شده در مجله متين شماره 36،  تابستان 85 .

5 فقها و امنيت ملی، چا پ شده در فصلنامه علوم سياسی سال 82 .

6 قانون و قانون‌گرايي در ايران، ارائه شده به همايش دانشگاه شهيد چمران اهواز (مقاله برگزيده در همايش) سال 1376 .

7- امام خمينی نافی طاغوت و استعمار، چاپ شده در فصلنامه حضور شماره 52 بهار 84 .

8 تربیت سیاسی از دیدگاه اما خمینی ، راه تربیت ، ویژه نامه تربیت مرکز جهانی علوم اسلامی قم ؛ تابستان 1387 .

9- مبانی کلامی شهروندی در اسلام ، خردنامه همشهری ، مرداد و شهریور 1389 ، شماره 55

10- سیاست ورزی روحانیت ، پگاه ( ویژه حوزه های دینی ) 28 مهر 1388 .

11 راههای تداوم ارزش های نسل انقلاب اسلامی ایران از نگاه امام خمینی ، چاپ شده در مجموعه مقالات بازخوانی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر بیداری مسلمانان ، به اهتماهم سید مهدی طاهری ، پژوهشکده بین المللی المصطفی پژوهشکده مطالعات منطقه ای ، 1388

12- در آمدی بر دکترینهای مرتبط با  فلسفه مهدویت در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی 1388.

13- دولت بزرگ اسلامی ، امکان وامتناع ، فصلنامه علوم سیاسی ، شماره 36 ، 1385 .

14- گونه شناسی روحانیت از دیدگاه امام خمینی ، فصلنامه حضور ، شماره 59 ، 1385 .

15 کشف حجاب (کژ راهه پهلوی اوّل)، ماهنامه ياس، پيش شماره 7 دی 1380 .

16- روحانیت کاتولیک و دکترین ولایت پاپی ، پگاه حوزه ، 11آبان 1387.

17- روحانیت کاتولیک: ساختار و تشکیلات حکومت واتیکان ، پگاه حوزه ، 13 مهر 1387.

18- مقاله " مدرس" چاپ شده در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان ، ج 11 ، به کوشش علیخانی و همکاران ص 327.

19- فقه و حقوق شهروندی ، فصلنامه علمی و پژوهشی سیاست متعالیه، سال دوم، ش چهارم، بهار 1393.

20- حق خواهی بر دانش هسته‌ای ایران، ره توشه راهیان نور، متون علمی آموزشی مبلغان ویژه رمضان 1394، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم معاونت فرهنگی و تبلیغی، بوستان کتاب، 1394.

21- دولت و ملت، همدلی و همزبانی، ره توشه راهیان نور، متون علمی آموزشی مبلغان ویژه رمضان 1394، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم معاونت فرهنگی و تبلیغی، بوستان کتاب، 1394.

22- انسان شناسی کلامی مطهری معبری برای سیاست، فصلنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، تابستان، 1391، شماره 58.

23- راهبرد متعالی در مدیریت حل اختلاف، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، سال چهارم، شماره 12، بهار 1395 .

24- مبانی فقهی- حقوقی عضویت و مشارکت شهروندان در جمهوری اسلامی ایران،  فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست،دوره 3، شماره7، بهار1395،ص 77 الی 102.

ج- مقالات ارسالی برای همایش ها

1- نقش روحانیت در دفاع مقدس، چاپ شده در مجموع مقالات همایش نقش روحانیت و مراجع معظم تقلید در دفاع مقدس 5/3/1390 با عنوان کسب رتبه برتر، مجری دفتر تبلیغات اسلامی قم ومرکز مدیریت حوزه های علمیه قم

2- نقش روحانیت در سه دهه جمهوری اسلامی ایران، چاپ شده در مجموع مقالات همایش روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی در زمستان 1394

3- آسیب شناسی تعامل روحانیت ونسل جوان، چاپ شده در مجموعه مقالات علمی همایش ملی مناسبات روحانیت ونسل جوان ، مهر 1388 ، توسط مؤسسه بشری و پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی.

4- معيار روابط با بيگانگان در سيره پيامبر(ص) / پژوهشکده علوم و انديشه سياسي، همایش سیره سیاسی پیامبر اعظم، 1386.

 1.  تحلیلی جامعه شناختی از موقعیت پوشش زنان در جمهوری اسلامی ایران ، همایش ملی حجاب ، مجموعه مقالات حجاب ، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ، پژوهشکده فقه ، 1387.
 2. نقش مورد انتظار از روحانیت در جمهوری اسلامی، مجموعه روحانیت و انقلاب اسلامی ،پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،  1389 .
 3. امام و ادبیات پایداری ، کنگره ادبیات پایداری کرمان ، 1384.
 4. سبک شناسی حیات سیاسی ائمه در دوران خلفای سه گانه ، اموی و عباسی، چکیده مقالات همایش علمی‌- پژوهشی سبک زندگی اهل بیت، قم، مجمع جهانی اهل بیت، 1393.
 5. چکیده مقالات همایش نیم قرن حضور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1391، نشر قم، ولاء

منتظر

 1. بررسی فقهی قانونی موقعیت شهروندی و رابطه آن با فعالیت های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران،  ارائه شده به همایش فقه اطلاعاتی در سال 1394
 2. مبانی فقهی- حقوقیِ عضویت و مشارکتِ شهروندان در جمهوری اسلامی ایران، همایش ملی اندیشه های فقهی امام خمینی، پنجم خرداد 1395، دانشگاه آزاد اسلامی قم
 3. همایش بین‌المللی تحلیلی بر ابعاد سیاسی- حقوقی فاجعه منا، مجموعه مقالات، تابستان 1395. عنوان مقاله جایگاه حج در روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی ایران، ص 205 الی 228.
 4. همایش انجمن علوم سیاسی تهران، چکیده مقالات همایش وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر دهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، اسفند 1395. چکیده مقاله؛ تفکر سیاسی حوزوی و آینده آن«مطالعه موردی تفکر سیاسی اسلام فقاهتی ص 61.
 5. همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی، 20 اسفند 1395 ، تهران؛ مقاله ی تربیت سیاسی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در اندیشه امام خمینی رویکردی سنتی یا فعال؟
 6. همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی، 20 اسفند 1395 ، تهران، مقاله ی جایگاه اجتماعی و سیاسی مخالفان برانداز در جمهوری اسلامی ایران
 7. کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت 2. و3 بهمن 1395 چکیده مقاله: درآمدی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و جهان عرب برپایه عقلانیت سیاسی سه گفتمان اسلامی

د : کارهای در دست تحقیق و چاپ

 1. تاریخ سیاسی حوزه علمیه قم (تجربه سیاست ورزی حوزه علمیه قم) در دست اصلاحات

ح: گفتگوها  و یاداشت ها:

 1.  "دو چهره نقد حمله و دفاع" چاپ شده در هفته نامه خبری تحلیلی پنجره ، سال سوم ، شماره 96 ، پنجشنبه 3 تیر 1390
 2.  "رفرماسیون مذهبی و پیامدهای آن"،(مصاف با سنت مسیحی) چاپ شده در هفته نامه خبری تحلیلی پنجره ، سال سوم ، شماره 91 ، پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390
 3.  عدالت به روایت فلسفه سیاست، چاپ شده در هفته نامه خبری تحلیلی مثلث، سال اول، شماره چهارئهم ، 17 آبان 1388 .
 4. پاسخ دو مشكل در ساحت اجتماع و قانون؛ روزنامه جام جم  شماره 3992 19/3/93  ، صفحه 8 انديشه
 5. ا آغاز عصر جدید با دود سفید، مصاحبه با شبستان،20 اسفند 1391
 6. شاخص‌های شكل‌گيری تمدن و شواهد آن در دوران طلايی مسلمانان، خبرگزاری ایکنا، 14 مهر 1392.
 7. عبادت برای زندگی، روزنامه قدس( عصرانه)، شنبه 15 اردیبهشت1392.
 8. ....

و:  شرکت در کارگاه های علمی پژوهش

 1. کارگاه علمی پژوهشی نسبت دین و سیاست درفلسفه سیاسی معاصر 1387 .
 2. کارگاه علمی پژوهشی اندیشه سیاسی 1389.
 3. کارگاه روش خوانش متون فلسفه سیاسی کلاسیک یونان ، 1390.
 4. دوره آموزش زبان انگلیسی ، 1384.
 5. دوره آموزش زبان انگلیسی، 1393.
 6. کارگاه آشنایی با مفاهیم آئین نامه‌ها و انواع کرسی‌های تخصصی و ترویجی 11/8/1395.

3 کارهای آموزشی

3/ الف : تدريس دروس عمومی (انقلاب اسلامی و تاريخ اسلام و معارف اسلامی 2) بمدت 16 سال (1390 1375) در دانشگاههای

1 پونک، دانشگاه آزاد تهران واحد شمال بمدت 4 ترم 1375- 1377

2 علوم پزشکی تهران 2 ترم1376- 1377

3 علوم پزشکی اراک 4 ترم 1377- 1378

4 شهيد چمران اهواز و علوم پزشکی اهواز بمدت 7 سال از 1375

5 دانشگاه آزاد اراک بمدت 9 سال 1390- 1382

6- دانشگاه شاهد تهران ، دروس تاریخ اسلام وانقلاب اسلامی سال 1386- 1387

3/ ب: تدریس درس تخصصی : ( مقاطع کارشناسی و ارشد)

 1.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، دروس تخصصی مانند اندیشه سیاسی در اسلام ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جنبش های اسلامی معاصر ، اندیشه سیاسی غرب "ب" ، جامعه شناسی سیاسی، نظام سیاسی تطبیقی، نظریه‌های جدید در علم سیاست، سیمنار انقلاب اسلامی و بازتاب جهانی آن و... از سال 1388 تا حال 1396 ادامه دارد
 2.  تدریس در جامعه الزهرای قم ( حوزه علمیه خواهران ) با عنوان "مقایسه تطبیقی کارکرد روحانیت شیعی و کاتولیک" در سال 1389
 3. تدریس در استانداری قم با عنوان تحلیل مسایل سیاسی روز در سال 1390
 4. تدریس درس جامعه شناسی سیاسی در استانداری قم در سال 1391
 5. تدریس روحانیت شیعه و کاتولیک و همچنین روحانیت و مدرنیته برای مؤسسه بشری در سال 1388.

4/ب: مشاور پایان نامه ها

 1. سعیده چمک، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری اسلامی سید محمدخاتمی در خصوص قفقاز جنوبی، تابستان، 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 2. محمد تقی روستایی، تحلیل مزایا و نواقص سیاست پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران، تابستان، 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 3. عبدالرحمان میرانی، بررسی حکومت یک ساله محمد مرسی و مصر و تحلیل علت شکست این حکومت، تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 4. عزیزی، شکاف سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

4 کارهای مديريتی

1 مدير دفتر پژوهش پژوهشکده علوم و انديشه سياسی بمدت 5 سال، 75 تا 81

2 مدير گروه علوم سياسی پژوهشکده علوم و انديشه سياسی به مدت 4 سال 81 تا حال 85

3 مدير گروه تاريخ و حوادث دانشنامه امام خمينی، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی قم به‌مدت 4 سال از سال 81 تا 88

 1. مسؤل دبیر خانه همایش ملی چشم انداز دانش سیاسی در ایران
 2. عضو شورای علمی گروه نظام ها و مطالعات انقلاب اسلامی ، پژو هشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  از سال 1390 .
 3. مدیر گروه علوم سیاسی  پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از سال 1393 تا.1398
 4. عضو گروه علمی انقلاب اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی از سال 1393 تا الان
 5. عضو هیأت مدیره انجمن مطالعات سیاسی از سال 1394

فايلها
رزومه دکتر عيسي نيا.pdf 325.584 KB
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 10303
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما