1
1394/3/5 سه‌شنبه   دکتر محمود فلاح
محل كار  پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شناسنامه علميمحمود فلاح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: محمود فلاح   شماره شناسنامه: 1     صادره از:   يزد

تاريخ تولد: 1351 نام پدر:  علي اكبر  

پست الكترونيك: fallahmahmood@gmail.com        

 

2-سوابق تحصيلي (حوزوي و دانشگاهي):

سال شروع تحصيل علوم ديني

 

نام حوزه

مقطع فعلي

1368

 

حوزه علميه يزد(1368-1372)و حوزه علميه قم(1373-1393)

خارج فقه و اصول

 

 

رتبه

رشته و گرايش

سال شروع و خاتمه

نام دانشگاه

ليسانس

علوم سياسي

1378-1381

مفيد

فوق ليسانس

علوم سياسي

1382-1386

مفيد

دكتري

علوم سياسي

1389

باقرالعلوم عليه السلام

 

3- فعاليت هاي پژوهشي

الف- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

رديف

عنوان پايان نامه

زمان دفاع

1

2

روشنفكري ديني و مسئله زبان در ايران معاصر

 بررسی معناشناختی مفهوم قدرت در فقه معاصر شیعه

1386

 

 بـ طرح هاي پژوهشي انجام شده و در حال انجام:

رديف

عنوان طرح

مجري

همكار

محل اجرا

وضعيت

1

تدوين سرفصل درسي رشته فقه و معارف، گرايش فقه سياسي( دوره دكتري)

-

همكار

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

اتمام 1387

2

تدوين سرفصل دروس كارشناسي ارشد فقه سياسي

-

همكار

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

اتمام 1389

3

دفتر مطالعات فقه سياسي

مجري

--

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

اتمام 1393

4

قدرت در اندیشه سیاسی اسلام

مجري

-

-

در حال اجرا

 

ج- مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي:

رديف

عنوان مقاله

مجله

وضعيت

1

2

3

زبان روشنفكري در غرب؛ زمينه هاي زباني-تاريخي

تبیین مبنای انسان شناسی حداکثر دخالت دولت در تربیت: با تاکید بر آراء افلاطون و فارابی

جایگاه نظام سیاسی در رهیافت های فلسفی زبان: نشانگی، تصویری، کاربردی

فصلنامه علمي-پژوهشي رهيافت هاي سياسي و بين المللي

فصلنامه علمی تخصصی سپهر سیاست

فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی

چاپ در شماره21

چاپ در شماره 2

چاپ در شماره 67

د‌ـ  مقالات چاپ شده در  سمينارهاي علمي:

رديف

عنوان مقاله

عنوان سمينار

وضعيت

1

2

نظريه عدالت رالز و منتقدانش

اسلام سیاسی و تمایز آن با بنیادگرایی

همايش دانشجويي

عدالت1383

کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام 1393

منتشر شده در ويژه نامه همايش1383 

منتشر شده در مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام 1393 

ه- عضويت و همكاري هاي علمي:

رديف

عنوان

محل فعاليت

مدت همكاري

1

عضو  و دبير شوراي علمي گروه فقه سياسي

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

از سال 1384 تا 1393

2

كارشناس پژوهش فقه سياسي

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

از سال 1387تا 1393

3

مدیر دفتر پژوهش پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

از سال 1393تاکنون

3

عضو كميته علمي همايش پيامبر اعظم

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

سال1385

4

همكاري با گروه تشكيل پرونده علمي

دانشنامه امام خميني

از سال1381 تا1387

5

ارزياب و محقق گروه اجتماع و سياست

دانشنامه امام خميني

از سال 1387تا1390

6

همكاري با دبيرخانه همايش سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

سال 1387

7

8

عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه

دبیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی

معاونت پژوهشي حوزه علميه

دانشگاه باقر العلوم

از سال 1385

از سال 1392

 

3- دوره هاي آموزشي:

 

رديف

عنوان كارگاه آموزشي

محل برگزاري

زمان

1

اصول و روش نگارش علمي( دوره مقدماتي)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

سال 1387

2

اصول و روش نگارش علمي( دوره تكميلي)

معاونت پژوهشي حوزه علميه

سال1389

3

اصول پژوهش نويسي

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

سال1389

4

انديشه شناسي سياسي

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

سال 1388تا1390

5

انديشه سياسي در ايران معاصر

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

سال 1388تا1390

6

نسبت دين و سياست در فلسفه سياسي معاصر

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

سال 1387

 

1-     كسب موفقيت

رديف

عنوان

زمان

1

طلبه ممتاز

سال 1370، 1371 و1373  

2

دانشجوي ممتاز در دوره كارشناسي ارشد 

سال 1382-1386

 

فايلها
رزومه 97 محمود .pdf 325.365 KB
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 8983
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما