فهرست آثار در دست تحقیق گروه علوم سیاسی فهرست آثار در دست تحقیق گروه علوم سیاسی فهرست آثار در دست تحقیق گروه علوم سیاسی
ردیف عنوان تحقیق محقق
1 سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران دکتر علیرضا زهیری
2 تاریخ سیاسی حوزه علمیه دکتر رضا عیسی نیا
3 فلسفه علم سیاست براساس فلسفه اسلامی دکتر محمد پزشگی
4 سیر تطور هویت یابی شیعیان در عهد امامان (ع) تا پایان غیبت صغری دکتر عبدالمجید مبلغی
5 جمهوری اسلامی و مساله کارآمدی
دکتر علیرضا زهیری
6 مبادی علم سیاست متعالی دکتر علیرضا صدرا
7 رهبری انقلاب اسلامی دکتر علی آقا پیروز
8 منطق طراحی نظام آموزش دانش سیاسی در ایران دکتر علرضا صدرا
9 بررسی میزان آشنایی طلاب سطوح مختلف حوزه های علمیه با موضوع ولایت فقیه دکتر علی اکبری معلم
10 نسبت نهاد ولایت فقیه و مرجعیت دینی دکتر عبدالوهاب فراتی
11 ولایت فقیه و مساله توزیع قدرت و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی دکتر عبدالمجید مبلغی
12 مسائل ساختاری و کارکردی جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات) دکتر رضا عیسی نیا
13 مسائل ساختاری و کارکردی جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مصاحبه) دکتر رضا عیسی نیا
14 کارکردهای سیاسی دولت در ج.ا.ا دکتر رضا عیسی نیا
15 توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی و چالش ها فراروی آن دکتر آل غفور
16 ظرفیت سنجی الگوی ریاستی، پارلمانی یا ترکیبی ناظر به جمهوری اسلامی دکتر معینی پور
17 بررسی نقش و جایگاه بوروکراسی در کارامدی نظام ج.ا.ا دکتر دلاوری
18 تجربه جامعه پذیری سیاسی در ج.ا.ا و چالش های فراروی آن دکتر علی اکبری معلم
19 جنبش های اجتماعی جدید در ایران فرصت ها و چالش ها دکتر علیرضا زهیری
20 فرایند هویت سازی و چالش های فراروی آن در ج.ا.ا. (مجموعه مقالات) دکتر علیرضا زهیری
21 بررسی مقایسه ای منزلت سیاسی-  اجتماعی  روحانیت در چهار دهه اخیر دکتر رضا عیسی نیا
22 چالشهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناظر به کارامدی(مجموعه مقالات) دکتر حاجی یوسفی
23 کارامدی؛ بهره وری و اثر بخشی ساختاری- راهبردی نظام سیاسی و دولت در جمهوری اسلامی دکتر علرضا صدرا
24 مطالعات مقایسه ای کارامدی ایران و دیگر کشورها(مجموعه مقالات) دکتر پورفرد
25 مطالبات سیاسی اجتماعی نسل جدید از ج.ا.ا. دکتر علی اکبری معلم
26 تبیین الگوهای کارآمد در جمهوری اسلامی ایران (دفاع مقدس، جهاد سازندگی و غیره) دکتر شیرودی
27 سیاست گذاری عمومی و کارامدی( مجموعه نشست)
28 جریان شناسی سلفی معاصر دکتر مختار شیخ حسینی
29 بررسی ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی در تحکیم خانواده
30 آسیب شناسی رفتار سیاسی حاکمان از منظر صداقت دکتر عبدالمجید مبلغی
31  نقش سبک زندگی کارگزاران بر الگوی مصرف جامعه
32 تاثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران دکتر آقاجانی
33 بررسی مقایسه ای برجستگی عناصر هویت ملی ایرانی در اسناد بالا دستی نظام ج.ا.ا دکتر بلباسی
34 ظرفیت¬های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی در ایران معاصر دکتر زارعی
35 راهکارهای مواجهه ج.ا.ا با اسلام هراسی دکتر علویان
36 انقلاب اسلامی ایران و صدور آن در عصر بيداري دکتر عراقی
37 دین و فرایند عرفی شدن دکتر نباتیان
 
 
منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2109
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما