لیست آثار منتشر شده گروه فلسفه سیاسی لیست آثار منتشر شده گروه فلسفه سیاسی
ردیف نام کتاب مؤلف / مترجم سال نشر ناشر
1 زبان سیاسی اسلام ترجمه/غلامرضا بهروزلک 1378 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2 مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان ترجمه/منصور میراحمدی 1379 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
3 اندیشه سیاسی اخوان الصفا علی فریدونی 1380 بوستان کتاب قم
4 اندیشه سیاسی خواجه نصرالدین طوسی مرتضی یوسفی راد 1380 بوستان کتاب قم
5 اندیشه سیاسی فارابی محسن مهاجرنیا 1380 بوستان کتاب قم
6 اندیشه سیاسی مسکویه محسن مهاجرنیا 1380 بوستان کتاب قم
7 اندیشه سیاسی آیت الله مطهری به کوشش نجف لک‌زایی 1381 بوستان کتاب قم
8 اندیشه سیاسی صدرالمتألهین نجف لک‌زایی 1381 بوستان کتاب قم
9 تحفه الملوک: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی عبدالوهاب فراتی 1381 بوستان کتاب قم
10 آزادی در فلسفه سیاسی اسلام منصور میراحمدی 1381 بوستان کتاب قم
11 روضه‌الانوار عباسی: مبانی اندیشه سیاسی و آیین مملکتداری به کوشش نجف لک‌زایی 1381 بوستان کتاب قم
12 اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری علی فریدونی 1382 بوستان کتاب قم
13 چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی محمد پزشکی 1383 بوستان کتاب قم
14 ساختار منطقی اندیشه سیاسی ترجمه/مصطفی فضائلی 1383 بوستان کتاب قم
15 دوام اندیشه سیاسی (ارزیابی تحلیل نظریه زوال اندیشه سیاسی) سیدمحمدناصر تقوی 1384 بوستان کتاب قم
16 مردم سالاری دینی مسعود پورفرد 1384 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
17 اندیشه سیاسی علامه جعفری مرتضی یوسفی‌راد 1385 بوستان کتاب قم
18 جامعه‌گرایان و نقد لیبرالیسم (ترجمه) جمعی از مترجمان 1385 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
19 وجوه سیاسی فلسفه شیخ اشراق رجبعلی اسفندیار 1385 بوستان کتاب قم
20 اندیشه سیاسی قطب‌الدین شیرازی مرتضی یوسفی‌راد 1386 بوستان کتاب قم
21 اندیشه سیاسی مسعودی مرتضی یوسفی‌راد 1386 بوستان کتاب قم
22 سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص) جمعی از محققان 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
23 اندیشه سیاسی ملامحمدمهدی نراقی محمداکرم عارفی 1386 بوستان کتاب قم
24 اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (دفتر اول) جمعی از محققان 1386 بوستان کتاب قم
25 مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی نجمه کیخا 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
26 امکان فلسفه سیاسی اسلام به کوشش مرتضی یوسفی‌راد 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
27 روش‌شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی به کوشش داود فیرحی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
28 صورت‌بندی مطالعات زنان در جهان اسلام محمد پزشگی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
29 سکولاریسم اسلامی(نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان) منصور میراحمدی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
30 مفهوم‌شناسی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی‌راد 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
31 اندیشه سیاسی جلال‌الدین دوانی مرتضی یوسفی‌راد 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
32 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه دفتر اول (نشست‌ها و گفتگوها) به اهتمام شریف لک‌زایی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
33 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست‌ها و مقاله‌ها) به اهتمام شریف لک‌زایی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
34 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه مجموعه مقالات (جلد اول) به اهتمام شریف لک‌زایی 1388 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
35 جامعه شناسی فلسفه سیاسی محسن رضوانی 1388 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
36 آزادی و دانش شریف لک زایی 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
37 مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه ابوالحسن حسنی 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
38 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه مجموعه مقالات جلد 2 به اهتمام شریف لک‌زایی 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
39 چکیده آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به اهتمام رجبعلی اسفندیار 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
40 مفهوم‌شناسی حکمت متعالی سیاسی علیرضا صدرا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
41 مطالعات فلسفه سیاسی (مجموعه نشست‌ها و  گفتگوها) به کوشش رجبعلی اسفندیار 1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
42 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه مجموعه  مقالات جلد 3 به اهتمام شریف لک‌زایی 1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
43 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه مجموعه مقالات جلد 4 به اهتمام شریف لک‌زایی 1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
44 اندیشه سیاسی ابن رشد محمد سلمان 1390 بوستان کتاب
45 مقایسه انسان شناسی از منظر هابز و علامه طباطبایی احمد رضا یزدانی مقدم 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
46 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه متعالیه  (دفترسوم نشست‌ها و گفتگوها)، به اهتمام شریف لک‌زایی، 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
47 درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه سید خلیل الرحمان طوسی 1392 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
48 درآمدی بر سیاست و حکومت در عرفان قادر فاضلی 1392 بوستان کتاب
49 عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر سیدمحمدرضا شریعتمدار 1393 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
50 درآمدی برفلسفه سیاسی صدرالمتالهین سیدخلیل الرحمان طوسی 1393 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
51 مبانی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی‌راد 1394 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
52 درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلام احمد واعظی 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
53 فلسفه سیاسی صدرالمتألهین شریف لک زایی 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
54 جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلامی احمدرضا یزدانی مقدم 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
55 خوانش سیاسی متون حکمت سیاسی متعالیه علیرضا صدرا 1396 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
56 آرمان شهر مهدوی در اندیشه سیاسی اسلامی محمد سلمان 1396 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
57 تاملات فلسفه سیاسی معاصر مرتضی یوسفی‌رادد 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
58 مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه نجمه کیخا 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
59 درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر شریف لک زایی 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
60 مولفه ها و ارزش های اساسی انقلاب اسلامی ایران رجبعلی اسفندیار 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
61 انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی و اسلامی سیدجواد میرخلیلی 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
62 اندیشه سیاسی علامه سیدمحمدحسین حسینی طهرانی محمدرضا ملایی 1397 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
63 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(دفتر چهارم / نشست ها) به اهتمام شریف لک زایی 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
64 امنیت متعالیه نجف لک زایی 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
65 چیستی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی‌راد 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
66 اندیشه سیاسی علامه میرزا ابوالحسن شعرانی محمد سلمان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
67 زبان و ناسازه ها در سخن مشروطه عباس حیدری بهنوئیه 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
 
منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1910
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما