فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه
سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد
 • 1398/7/14 يكشنبه سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد
  اﻳﻦ ﻛﺘﺎب بیانگر ﺗﻼﺷﻰ است برای فهم و شناسایی زمینه های ﻣﺆﺛﺮ در تاریخ تطور شیعه از آغاز ﺗﺎ حمله سلجوقیان به بغداد و پایان مکتب عقل گرای شیعه در این شهر. تلاش نگارنده آن بوده است تا در راه آشکارسازی ﻣﻌـﺎﻧﻰ بعضا ﺿـﻤﻨﻰ و گاه ﺻﺮﻳﺢ شیعه در این دوران پراهمیت گام بردارد و به توضیح وجوه مختلف، و در مواقعی نامرئی، اندیشه/عمل شیعی در این مهم ترین دوران بروز و ظهور آن بپردازد. کتاب چهار نظام آگاهی را در تاریخ شیعه نخستین معرفی می کند و گسترش عقلانیت شیعی را در ارتباط با مناسبات سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و هویتی به بحث می نهد.
 فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه
 • 1398/7/7 يكشنبه فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه
  هدف کتاب حاضر بررسی انتقادی ایده یارادیمیک بودن فلسفه صدرایی برای علم سیاست است. مدعای نوشته حاضر خام بودن این ایده برای علم سیاست است. مستدل ساختن این ایده در شکل کنونی نیازمند اطلاعاتی مقدماتی است؛ اطلاعاتی که از فلسفه اسلامی درباره سعه و طبق دامنه نظریه های سیاسی، کشف الگوهای فلسفی و اکتشافی در موضوعات سیاسی، فقدان ارزشهای مشترک علمی مورد توافق دانشمندان علم سیاست و راه حل های پیشنهادی برای حل برخی از مشکله های سیاسی، فقدان تحقیقات سیاسی کاربردی مبتنی برعوامل مزبور نیز این ایده را به ایده ای خام تبدیل کرده است.
سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۹۲) منتشر شد
هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران
 • 1398/5/8 سه‌شنبه هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران
  انقلاب اسلامی که سویه پرشدت فرهنگی و هویتی داشت، در کنار اهداف و دعاوی سیاسی، شالوده‌ریزی بنیان‌های هویتی نوینی را هدف‌گذاری کرد که به‌طور ماهوی با مبانی معرفتی و هویتی باستان‎گرایانه، ناسیونالیستی و مدرنیستی، ناهمساز و حتی نسبتی آنتاگونیستی داشت. از همین رو در موقعیت و فضای ایدئولوژیک و تنش‎آلود سیاسی و رقابت گفتمان‌های هویتی سال‌های تدوین قانون اساسی و متعاقباً سایر اسناد فرادستی مانند برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله، کوشید گفتمان هویتی خود را در منصب و مسند هژمونیک بنشاند. اگرچه در بستر تحولات چندوجهی چهل سال گذشته و همراه با فرازوفرود گفتمان‌های سیاسی در ساحت جامعه، وزن عناصر و مؤلفه‌های هویت ملی ایرانی در میدان برنامه‌نویسی و سیاست‌گذاری دستخوش برخی دگردیسی‌های معنادار شده است، و در بعضی ادوار رویکرد هم‌نشینی مؤلفه‌های هویتی و در برهه‌هایی دیگر رویکرد جانشینی در ساحت رسمی تعقیب شده و چیرگی یافته است، و صرف‌نظر از این‌که ساحت اجتماعی غیررسمی در برابر ساحت سیاسی رسمی چه کناکشی از خود نشان داده است، تحلیل میزان اهمیت و برجستگی عناصر هویت ملی ایرانی در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، پژوهش
اندیشه سیاسی علامه سیدمحمدحسین طهرانی
ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی
درآمدی بر مسئله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران
پرسش هایی در باب چیستی و عملکرد انقلاب اسلامی
درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر
تأملات فلسفه سياسى در ايران معاصر
پرتوی از مدیریت امام خمینی (ره)
 • 1397/2/25 سه‌شنبه پرتوی از مدیریت امام خمینی (ره)
  تجربه مدیریتی امام خمینی بیانگر الگویی ارزشمند از مدیدیت اسلامی است که متاثر از ابعاد شخصیتی، عرفانی، وحیانی و عقلانی می باشد. ابعاد این الگوی مدیریتی شامل معنویت(خدامحوری)، خدمتگزاری، بصیرت و کرامت است که بر انگیزه های مادی و معنوی تاکید می کند. مشورت در تصمیم گیری، داشتن چشم انداز و اهتمام به نظارت از شاخصه های عمده ابن الگو است.
جایگاه وحی در فلسفه سیاسی
 • 1396/2/21 پنجشنبه جایگاه وحی در فلسفه سیاسی
  فلسفه سیاسی از آغاز به موضوع وحی توجه داشته و بنا بر نظر رایج، بنای فلسفه سیاسی اسلامی بر تبیین وحی و نسبت آن با سیاست و حکومت است. نظریه­ های گوناگونی در فلسفه سیاسی درباره وحی وجود دارد و گاه یک اندیشمند صاحب چند نظریه در این زمینه می‌باشد. نظریه­ های وحی با مباحث مربوط به انسان، اجتماع، سیاست، حکومت و قانون ارتباط داشته و از آنها تأثیر پذیرفته و بر آنها اثرگذار بوده است. در این اثر جایگاه وحی در فلسفه سیاسی از منظر فیلسوفان مسلمان بررسی می­ شود.
جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان
 • 1396/1/21 دوشنبه جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان
  رفتار سیاسی خشونت‌آمیز در افغانستان که در تاریخ سیاسی این سرزمین به‌خصوص در چند دهۀ اخیر قابل مشاهده است، محقق را واداشت از منظر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی به این موضوع توجه کند و در چیستی و چرایی آن به بحث و نظر بپردازد؛ از این منظر می‌توان این‌گونه استدلال کرد که نارضایتی‌های گسترده و سیاسی از یک سو سبب رشد ایدئولوژی‌هایی همچون مارکسیسم، بنیادگرایی و تروریزم شده و از سوی دیگر موجب تکوین، تشدید و تکثیر خشونت سیاسی در افغانستان گردیده است.
فلسفه سیاسی صدرالمتألهین
دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی
استقلال حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران
مقایسه کارکرد سیاسی روحانیت شیعه و روحانیت کاتولیک
آرمان‌شهر مهدوی در انديشۀ سياسي اسلامی
 • 1395/2/28 سه‌شنبه در سال 1396؛ آرمان‌شهر مهدوی در انديشۀ سياسي اسلامی
  کتاب حاضر با هدف تبیین الگوی آرمانی نظام سیاسی مطلوب شیعی در چارچوب مهدویت نگارش شده است. آرمان‌شهر مهدوی ظرفیت تحقّق تمامی ابعاد اسلام را داشته، الگویی جامع و کارآمد ارائه کرده است و بزرگ‌ترین سرمایۀ اجتماعی برای هدایت نسل‌ها و عصرها تلقی می‌گردد.
روایات سیاسی – حکومتی غررالحکم
 • 1395/2/28 سه‌شنبه در سال 1396؛ روایات سیاسی – حکومتی غررالحکم
  کتاب حاضر درصد است با گزینش روایات عرصه سیاست و حکومت، از کتاب «غرر الحکم»، و با دسته بندی و ایجاد نظمی منطقی برای این روایات، روایاتی تخصّصی در گستره سیاست و حکومت را در راستای اموری چون: «هدایت و تدبیر جامعه»، «اداره مطلوب حکومت اسلامی»، «ارائه دیدگاه‌های شریعت در خصوص ارکان و مولفه‌های حکومت»، «تبیین اخلاق سیاسی حاکم و کارگزاران» و «عواملی که در زوال و بقای حکومت دینی، موثر هستند» را به محققان، سیاستمداران، کارگزاران و حاکمان اسلامی ارائه نماید.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 238
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما