شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی   

 
 

طبق نظام نامه پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ترکیب اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به شرح زیر تعیین شده است:


- مدیرپژوهشکده (رئیس شورا)


- مدیر دفتر امور پژوهشی (دبیر شورا)


- مدیران گروه های پژوهشی


- سه تا پنج نفر از صاحب نظران و پژوهشگران در زمینه مربوط

                        .........................................................................................


براین اساس شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به شرح زیر معرفی می گردند:


1. حجت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی (مدیر پژوهشکده و رییس شورا)


2. دکتر محمود فلاح (مدیر دفتر امور پژوهشی و دبیر شورا)


3. حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی(مدیر گروه فقه سیاسی)


4. دکتر رضا عیسی نیا(مدیر گروه علوم سیاسی)


5. دکتر شریف لک زایی(مدیر گروه فلسفه سیاسی)

6. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود شفیعی(مدعو)


7. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن رضوانی(مدعو)


8. دکتر عبدالوهاب فراتی( مدعو)


9. حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله نظرزاده(مدعو) 

10.حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدتقی آل غفور(مدعو)


 
 

 

  
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1822
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما