اخبار
1
مدیر جدید گروه علوم سیاسی معرفی شد حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی در حکمی آقای دکتر شیخ حسینی را به عنوان مدیر جدید گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی معرفی نمود. در این حکم آمده است:
فاضل ارجمند جناب آقای دکتر مختار شیخ حسینی (زید عزه)

نظر به مراتب فضل، دانش و تجربیات ارزنده جناب‌عالی، و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پژوهشکده  علوم و اندیشه سیاسی،  به موجب این حکم به  مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه علوم سیاسی» منصوب می¬شوید. انتظار می¬رود با همکاری اندیشمندان و پژوهشگران کارآمد در این حوزه، برابر ساختار، مأموریت و اهداف گروه، در دست‌یابی به اهداف پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تلاش لازم را مبذول نمایید. توجه به اولویت¬های ابلاغی پژوهشگاه به ویژه هماهنگی پروژه‌های گروه با مسائل قطب‌های فکری و فرهنگی، مورد تأکید است.
امید است در سایه حمایت حضرت حق در پیشبرد اهداف پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و رسیدن به اهداف مطلوب موفق باشید.
لازم است از زحمات جناب آقای دکتر عیسی نیا در طول دوران مدیریت این گروه تشکر و قدردانی نمایم.

نجف لک زایی
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی